Facebook

ZŠ Velké Losiny

Seminář a dílna - Formativní intervence na podporu učení žáků / 08.2022
Pro evaluaci byly použity komplementární indikátory ©.

Analytické tabulky obsahují 3 hodnotící sloupce
K) Souhlas výrokem = skutková síla
V1) Hodnocení důležitosti pro kvalitu semináře .. pro kvalitu semináře rozhodují prezentační dovednosti lektora a jeho empatie
V2) Hodnocení důležitosti pro přenos do praxe .. pro přenos do praxe rozhoduje, zda prezentované informace byly přehledné a smysluplné + lektorem zodpovězené dotazy
Všechny hodnoty nad 100% jsou silnými hodnotami souhlasu. V závorkách jsou uvedeny relativní hodnoty ve sledovaném sloupci.

Naše vzdělávací služby jsou většinou posluchačů velmi kladně hodnoceny.
 

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -41%) (- 40 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr

 

Indikátory lektorské služby / n=21 K= Skutková síla V1= důležitost pro kvalitu semináře V2= důležitost pro praxi
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 190,48 (+14%) 161,91 (-1%) 133,33 (=Ø)
10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. 185,72 (+11%) -- --
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 180,95 (+8%) 161,91 (-1%) 138,1 (+3%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 176,19 (+5%) 185,71 (+13%) 133,34 (=Ø)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 176,19 (+5%) 176,19 (+7%) 142,86 (+7%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 166,67 (+11%) 176,19 (+7%) 138,1 (+3%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 166,44 (0) 157,13 (-4%) 123,8 (-8%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 142,86 (-17%) 161,91 (-1%) 147,61 (+10%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 119,04 (-40%) 133,34 (-19%) 114,28 (-15%)
průměr Ø = 167,19 Ø.V1 = 164,29 Ø.V2 = 133,93

+