Facebook

ZŠ TGM Brodek u Konice

Výčet reflektovaných oblastí / počet respondentů n = 14 Kmeny=míra skutků V1=Q semináře V2=přenos do praxe
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 200 (+28%) 185,71 (-1%) 170,4 (-2%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 171,43 (+10%) 200 (+6%) 164,29 (-5%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 164,29 (+5%) 178,57 (-5%) 178,06 (+3%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 164,29 (+5%) 192,86 (+2%) 178,57 (+3%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 157,14 (+1%) 185,71 (-1%) 170,4 (-2%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 157,14 (+1%) 185,71 (-1%) 178,57 (+3%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 142,87 (-9%) 185,71 (-1%) 163,27 (-6%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 142,87 (-9%) 192,86 (+2%) 185,71 (+7%)
průměr Ø = 156,35 Ø.V1 = 188,39 Ø.V2 = 173,66


Výpovědní - absolutní hodnotou je číslo bez závorky, které ukazuje na formalitu sledovaného jevu (do 100%) nebo na jeho sílu aktivizačního působení (nad 100%).
Čísla v závorkách indikují jen hodnotu nadprůměru a podprůměru vůči ostatním hodnotám ve sledovaném sloupci.

Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

 

10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. | k.K = 107.13% (což je o 31% méně než Ø k.K = 156.35%)
-3 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
-1 (0)
0%
 
standard (3)
21.43%
 
+1 (1)
7.14%
 
+2 (5)
35.71%
 
+3 (5)
35.71%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)