Facebook

ZŠ Staré Město u Uh.Hradiště

formativní evaluace aktivity DVPP pedagogika formativní zpětná vazba - ZV

Lektorská služba pro týmovou sborovnu
Formativní hodnocení a formativní intervence na podporu učení žáků / 2x 5hodin / leden 2023
Pro evaluaci byly použity komplementární indikátory ©.
 

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -41%) (- 40 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


Evaluační komplement .. pro reflexi vzdělávací aktivity ( MRQ = míra realizační kvality, kde hodnoty nad 1,00 svědčí o kvalitě a přínosu.)
Čísla v tabulce říkají, že šlo o nadprůměrně hodnocený seminář ve srovnání s uplynulou zkušeností učitelů.

citlivost skupiny na indikátor ► CIS = 50 CIS = 49 CIS = 36  
Hodnotící dotazník lektorské služby / n=18 MS = míra skutků V1 = důležité pro Q semináře V2 = důležité pro praxi MRQ
10. Prezentační dovednosti lektora. 177,78 (+13%) 161,12 (+8%) 124,68 (-3%) 1,54
06. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 177,78 (+13%) 116,66 (-22%) 112,97 (-12%) 1,35
04. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 172,23 (+10%) 160,8 (+8%) 153,7 (+19%) 1,62
11. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 166,67 (+6%) 161,12 (+8%) 124,68 (-3%) 1,51
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 166,37 (+6%) 171,61 (+15%) 129,64 (=Ø) 1,56
09. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 161,11 (+3%) 150,01 (+1%) 130,85 (+1%) 1,47
05. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 150,01 (-4%) 150,01 (+1%) 137,03 (+6%) 1,46
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 149,69 (-5%) 133,34 (-10%) 131,48 (+2%) 1.38
07. Účastníci se aktivně zapojovali do diskuse a řešení problémů, vzhledem k tomu, jak je znám. 144,44 (-8%) 122,22 (-18%) 107,4 (-17%) 1,24
03. Vzdělávací téma řeší podstatné věci pro kvalitu učení žáků. 133,02 (-15%) 155,56 (+4%) 125,61 (-3%) 1,38
08. Vzdělávacím obsahem byl trénink nových dovedností. 127,77 (-19%) 155,55 (+4%) 141,98 (+10%) 1,42
průměr Ø = 156,99 Ø.V1 = 148,91 Ø.V2 = 129,09 Ø.MRQ =1,45

+


Analytické komentáře
1) Nejdůležitější pro kvalitu semináře vidí respondenti .. 01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné.
2) Nejdůležitější pro přenos do praxe .. 04. Rozsah odborných znalostí lektora v tomto tématu.
3) Nejsilnějšími skutky a souhlasy byly .. 10. Prezentační dovednosti lektora + lektor zapojoval účastníky do diskuse a řešení problémů.
4) Zajímavá diference je mezi indikátorem č.06 a č.07, kde MS.06=177,78 a MS.07=144,44, což činí rozdíl .. 33%. (Učitelé se sami trochu brzdili, což lze vysvětlit inovativností tématu.)
5) Všechny hodnoty jsou vysoko nad formálním průměrem, což znamená významnou přidanou hodnotu vzdělávací aktivity.
6) Zajímavou indikací je nominální hodnota indikátoru č.06 Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů, kde MS=177,78, přičemž pro kvalitu semináře a kvalitu přenosu do praxe hraje tato skutečnost relativně nejmenší roli, kde V1.06=116,66 a V2.06=112,97. Vysvětlení může být v tom, že učitelé zatím váhají novou metodu plně uplatnit v praxi, což se dá překonat právě až několikerým vyzkoušením.
7) O kvalitě semináře rozhodly zejména indikátory s vysokými hodnotami MRQ.