Facebook

Základní škola Praha, ul.Filozofská

Na podzim tohoto roku u nás proběhl naplánovaný seminář ...
 

... pod lektorským vedením pana Milana Šrámka.
Ráda bych se vyjádřila o tomto semináři velmi kladně. Byl prezentován srozumitelně a kultivovaně, velmi zajímavou formou, takže nakonec největší nedostatek by mohl být jen krátký čas a malé finanční prostředky na více takovýchto akcí. Seminář měl u našich kolegů velký ohlas. Určitě byl tedy přínosem pro všechny pedagogy, a věřím, že získané znalosti, metody a praktické ukázky nám pomůžou v naší další náročné práci. Věřím, že to nebude seminář poslední a budu ráda, když se najde více takových možností.

Díky za celý pedagogický sbor.

S pozdravem.
zástupkyně ředitelky
Z. Kučerová