Facebook

ZŠ Prachatice, Národní

Seminář a dílna - Formativní intervence na podporu učení žáků / 2x5 hodin / 2021

Výčet hodnotících indikátorů / n = 29 Kmeny = skutková míra V1= pro Q semináře V2= pro přenos do praxe
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 196,43 (+15%) 154,82 (-11%) 147,91 (-4%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 189,55 (+11%) 179,19 (+3%) 154,93 (+1%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 186,09 (+9%) 186,09 (+7%) 141,03 (-8%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 182,64 (+7%) 158,38 (-9%) 144,34 (-6%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 179,07 (+4%) 189,55 (+9%) 172,29 (+12%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 172,17 (=Ø) 179,19 (+3%) 158,5 (+3%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 165,4 (-4%) 179,19 (+3%) 155,05 (+1%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 155,05 (-10%) 161,95 (-7%) 154,69 (+1%)
průměr Ø = 171,45 Ø.V1 = 173,55 Ø.V2 = 153,59


Výpovědní - absolutní hodnotou je číslo bez závorky, které ukazuje na formalitu sledovaného jevu (do 100%) nebo na jeho sílu aktivizačního působení (nad 100%).
Čísla v závorkách indikují jen hodnotu nadprůměru a podprůměru vůči ostatním hodnotám ve sledovaném sloupci.
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

| 10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. |
+3 (9)
31.03%
 
+2 (15)
51.72%
 
+1 (3)
10.34%
 
standard (1)
3.45%
 
-1 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
-3 (0)
0%
 
bez odpovědi (1)
3.45%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)