Facebook

ZŠ Prachatice, Národní

Seminář a dílna - Formativní intervence na podporu učení žáků / 2x5 hodin / srpen 2021

Výpovědní - absolutní hodnotou je číslo bez závorky, které ukazuje na formalitu sledovaného jevu (do 100%) nebo na jeho sílu aktivizačního působení (nad 100%).
Čísla v závorkách indikují jen hodnotu nadprůměru a podprůměru vůči ostatním hodnotám ve sledovaném sloupci.
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

 

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -41%) (- 40 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

Výčet hodnotících indikátorů / n = 29 Kmeny = skutková míra V1= pro Q semináře V2= pro přenos do praxe
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 196,43 (+15%) 154,82 (-11%) 147,91 (-4%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 189,55 (+11%) 179,19 (+3%) 154,93 (+1%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 186,09 (+9%) 186,09 (+7%) 141,03 (-8%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 182,64 (+7%) 158,38 (-9%) 144,34 (-6%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 179,07 (+4%) 189,55 (+9%) 172,29 (+12%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 172,17 (=Ø) 179,19 (+3%) 158,5 (+3%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 165,4 (-4%) 179,19 (+3%) 155,05 (+1%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 155,05 (-10%) 161,95 (-7%) 154,69 (+1%)
průměr Ø = 171,45 Ø.V1 = 173,55 Ø.V2 = 153,59


+