Facebook

Základní škola Kroměříž, Zachar

V Kroměříži 14. ledna 2007
Věc : Poděkování za vzdělávací seminář

 

Dobrý den pane Šrámku,

 v minulých dnech jsme s Vámi absolvovali vzdělávací seminář na téma Motivace žáků a studentů. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za vynikající přístup, obsahovou stránku a profesionální podání.

Věřte tomu, že jako pilotní škola pro ověřování ŠVP ZV jsme již se sborem absolvovali množství různých seminářů, ale ne každý dosahoval takových kvalit jako Váš.

Netradiční obsah přesně vystihoval problematiku současného školství a potřeby pedagogů v návaznosti na nový vyučovací trend vedení dětí ke klíčovým kompetencím. Dokázal jste provázat oblast sociálních dovedností s tématikou rozvoje osobnosti i rozdílného přístupu k jednotlivým žákům. Celý seminář byl velmi srozumitelný a učitelé oceňovali zejména návaznost na praxi, praktické náměty, které mohli vyzkoušet v praxi. Vynikající je, že byli vedeni k tomu, aby nejen poslouchali, ale aby se zapojovali do aktivit a tak lépe chápali souvislosti a to, co jim říkáte.

Učitelé poměrně neradi pracují se svojí osobností a málo koho si pustí k tělu, ale Váš seminář přijali. Velkou roli v tom hrála pochopitelně Vaše osobnost lektora. Moc Vám za to děkuji.

V praxi již nyní využíváme jednotlivé motivační prvky, které jste nám ukázal a hlavně i hodnocení, myslím tím způsob, jak se žákem vést hodnotící rozhovor.

Vzhledem k tomu, že Váš seminář byl opravdu smysluplný, budu velice ráda, když se domluvíme na pokračování. Učitelé se právě v  této oblasti potřebují nutně vzdělávat a je velmi, ale opravdu velmi málo lektorů, kteří je dokáží posunout a obrátit jejich vnímání správným směrem.

 Ještě jednou moc děkuji a těší se na další spolupráci.
 
Mgr. Petra Fečková
ředitelka školy