Facebook

ZŠ Bučovice, Školní 711

Vyjádření účastníků:
 
• Obsah semináře mě pobídl více se zamýšlet nad sebou, předcházet chybám, hodnoti a provádět zpětnou vazbu.
• Přišly nové informace, metody a další motivace pro práci.
• Uviděla jsem své chyby a dostala směr k nápravě.
• Díky lektorovi, velmi zajímavé. První den byl nabitý obsahem, ráda bych více pohybových aktivit.
• Po náročném pracovním týdnu ve škole jsem získala určitý nadhled nad problémy. Zamyslela jsem se nad svými chybami a doufám, že v následujících týdnech se jich vyvaruji. Jsem ráda, že se zde řešily problémy chování žáků, protože je to jedním z nejtěžších oříšků našeho školství.
• Seminář mě obohatil o jiný pohled na sebe samu a zlepšil můj pohled na celý kolektiv.
• Pochopila jsem některé žákovské projevy, možné cesty a řešení případných problémů, uvědomění si některých skutečností o sobě … myslím, že mám o čem přemýšlet.
• V pátek jsem tu nebyla, hodnotím jen sobotu. Obsah výkladu i diskuse byly zajímavé, určitě si z toho vezmu něco do praxe.
• Seminář mi přinesl jiný pohled na problém, dobré nápady, které můžu uskutečnit v praxi.
• Zamyšlení nad novými způsoby práce, dalšími možnostmi, zpětnou vazbu a hodnocení.
• Přínos pro mě jsou zejména nové možnosti práce s dětskou psychikou a to, jak se naučit pracovat s chybou.
• Objevení nových možností, jak řešit situace, jak mluvit k dětem, jak jim poradit, když se zastaví na nějaké křižovatce, nabídnout jim možnost volby.
• Obsah semináře přispěl k poznání vlastní osobnosti, snazší pochopení reakcí žáků … někdy se nedivím, že se tak chovají.
• Seminář mi přinesl nový pohled na sebe a nové nápady pro změnu. Vysvětlení zákonitostí individualit a způsobujících“špatné situace“.
• Bylo to pěkné, ráda bych řešila ještě více problémů ze života.
• Seminář pozorně vyslechli i ti v kolektivu, co nemají zájem poslouchat … změna úhlu pohledu na osobnost.