Facebook

ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná

Seminář a dílna - Formativní intervence na podporu učení žáků / 08.2022
Pro evaluaci byly použity komplementární indikátory ©.

Analytické tabulky obsahují 3 hodnotící sloupce
K) Souhlas výrokem = skutková síla
V1) Hodnocení důležitosti pro kvalitu semináře .. pro kvalitu semináře rozhodují prezentační dovednosti lektora a jeho empatie
V2) Hodnocení důležitosti pro přenos do praxe .. pro přenos do praxe rozhoduje, zda prezentované informace byly přehledné a smysluplné + lektorem zodpovězené dotazy
Všechny hodnoty nad 100% jsou silnými hodnotami souhlasu. V závorkách jsou uvedeny relativní hodnoty ve sledovaném sloupci.
Naše vzdělávací služby jsou většinou posluchačů velmi kladně hodnoceny.
 
Indikátory zpětné vazby jsou seřazeny dle váhy V1
důležitost pro kvalitu semináře / n=38
K = Skutková míra V1 = důležitost pro kvalitu semináře V2 = důležitost pro přenos do praxe
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 176,32 (+35%) 160,39 (+8%) 125,96 (-4%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 134,2 (+2%) 155,26 (+5%) 128,73 (-2%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 150 (+15%) 155,27 (+5%) 131,24 (=Ø)
07. Prezentační dovednosti lektora. 154,99 (+18%) 154,97 (+5%) 139,27 (+6%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 147,08 (+12%) 152,41 (+3%) 147,15 (+12%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 118,2 (-10%) 144,74 (-2%) 136,57 (+4%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 152,63 (+17%) 142,1 (-4%) 126,31 (-4%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 157,81 (+21%) 120,49 (-19%) 117,94 (-10%)
průměr Ø = 148,90 Ø.V1 = 148,2 Ø.V2 = 131,65
Indikátory zpětné vazby jsou seřazeny dle váhy V2
důležitost pro přenos do praxe / n=38
K = Skutková míra V1 = důležitost pro kvalitu semináře V2 = důležitost pro přenos do praxe
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 147,08 (+12%) 152,41 (+3%) 147,15 (+12%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 154,99 (+18%) 154,97 (+5%) 139,27 (+6%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 118,2 (-10%) 144,74 (-2%) 136,57 (+4%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 150 (+15%) 155,27 (+5%) 131,24 (=Ø)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 134,2 (+2%) 155,26 (+5%) 128,73 (-2%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 152,63 (+17%) 142,1 (-4%) 126,31 (-4%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 176,32 (+35%) 160,39 (+8%) 125,96 (-4%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 157,81 (+21%) 120,49 (-19%) 117,94 (-10%)
průměr Ø = 148,90 Ø.V1 = 148,2 Ø.V2 = 131,65
Indikátory zpětné vazby jsou seřazeny
dle skutkové míry / n=38
K = Skutková míra V1 = důležitost pro kvalitu semináře V2 = důležitost pro přenos do praxe
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 176,32 (+35%) 160,39 (+8%) 125,96 (-4%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 157,81 (+21%) 120,49 (-19%) 117,94 (-10%)
10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. * 155,26 (+19%) - - - -
07. Prezentační dovednosti lektora. 154,99 (+18%) 154,97 (+5%) 139,27 (+6%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 152,63 (+17%) 142,1 (-4%) 126,31 (-4%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 150,00 (+15%) 155,27 (+5%) 131,24 (=Ø)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 147,08 (+12%) 152,41 (+3%) 147,15 (+12%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 134,20 (+2%) 155,26 (+5%) 128,73 (-2%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 118,20 (-10%) 144,74 (-2%) 136,57 (+4%)
průměr Ø = 132,65 Ø.V1 = 148,2 Ø.V2 = 131,65

+