Facebook

Zpětná vazba a metakognice


Zpětná vazba hraje v metakognici zásadní roli, ať se jedná o učení, management nebo život.
Co potřebujeme vědět o metakognici je to, že je probouzena k činnost vícehlediskovou zpětnou vazbou.
Zásadním kognitivním hlediskem je (CO), druhou hladinou metakognice je (JAK) a třetí hladinou metakognice je (PROČ).
Hledisko "PROČ" je systémově nadřazeno cílům, procesům i regulaci.
 

  Metakognice je zaměřena jak na orientaci, tj. poznání (monitorování) a porozumění (vyhodnocení), tak na kontrolu a regulaci poznávacích a exekutivních aktivit. To znamená, že se projevuje i praktickým využitím syntetických poznatků. Je to schopnost posoudit problém a jeho obtížnost vzhledem k podmínkám a cílům, vhodnost použití určité strategie a zvolit variantu, kterou lze považovat vzhledem k situaci i vlastním možnostem za adekvátní. Rozvoj metakognice se projevuje vzrůstem rozhledu a přesnosti implicitního odhadu nebo explicitní racionalozace, flexibility a efektivity skutků, tj. hledání nejlepšího způsobu řešení. Východiskem i prostředkem učení a použití metakognice je mapování, monitorování, vážení a úsudek, způsob rozhodování a uplatněné vůle. Přidanou hodnotou metakognice je zlepšování svých schopností efektivním a zlepšujícím učením, dosahování kvalitativní proměny světa skrze regulaci využívající lidský rozum, cit a vůli.
 
     

Pedagogické interakce, které probouzí a učí metakognici

Schopnosti a projevy metakognice
(Modifikováno dle Coleman, Shore, 1991)

- diferencované využití znalostí
- větší zaměřenost na cíl a sledování cesty
- relativně větší proporce času věnovaná plánování
- spontánní generování různých řešení problémů
- schopnost odhalit a stanovit si priority
- lepší vhled do problému, příčin a řešení
- větší chuť a schopnost elaborace
- nasazení vůle zdůvodněné a směřované smyslem


Metakognice pak pracuje v triangulačních hladinách
1) deklarativní nebo obsahová = CO
2) procesní nebo skutková = JAK
3) systémová nebo hodnotová = PROČ