Facebook

Změna myšlení = změna rozhodování

 

Jednou z hlavních dovedností sociálního manažera je schopnost tvořit či sestavovat týmy pro zvládání komplexních problémů či implementací. Rozdílné individuální schopnosti týmových členů podporují inovači realizační kapacitu týmů, ale musí být slaďovány. Aby lidé vzali vizi, plán či koncepci za svou, musí mít podíl na směřování a rozhodování. Musí mít tedy podobné a vyjasněné hodnotové či užitkové vědomí. Inovace a plán musí být tedy z podstatné části výtvorem a vlastnictvím všech. Čím chce být organizace úspěšnější, tím více potřebuje využívat týmovou spolupráci zainteresovaných členů a nejen jejich zpětnou vazbu, ale i návrhy na zlepšení.