Facebook

Péče o podmínky

         
     

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Jedna z přirozených potřebností pro každou práci je vytvoření pracovních podmínek. Nemálo manažerů žije v iluzi, že ke změně a práci je potřeba pouze dokument. Je mnoho okolností, které nám můžou způsobit nedokončení celého projektu nebo vytracení jeho účinnosti. Je mnoho vnitřních i vnějších míst, na které je potřeba před samotnou realizací práce pamatovat.
Nejčastěji jmenované jsou dnes nedostatky času a zkušeností, nedostatky počtu lidských zdrojů a v množství financí, kterými budeme platit materiál, dodavatele, posudky, služby, pomůcky, apod. Podmínkami se také myslí to, že při řešení problému bude potřeba efektivně předávat informace, mít záložní zdroje, pamatovat na kolizi s různými předpisy i na lidské chyby,  a pod.

Vytváření podmínek může být jednou ze součástí klíčových aktivit projektu nebo pravidelné práce, při které se řeší problémy, udržuje chod práce, zvyšuje kvalita procesů a výstupů. Dobrou podmínkou pro dosažení cílů projektu je pamatovat na projektovou podstatu, že projekt je tady zejména pro zkvalitnění lidských zdrojů - tedy lidí. Výstupy a technologie budou překonány, zastarají, metody budou nahrazeny novými. Podmínky, vytvořené jen pro určitý projektový aspekt, např. pro konkurenceschopnost, nesmí kompromitovat nebo bořit hlavní podstatu - poznání problému, nalezení řešení a rozvoj profesionality či kvality člověka.

Za jednu z podstatných podmínek můžeme považovat infrastrukturu pro zpětnou vazbu, reflexi a průběžnou evaluaci.

Péče o podmínky je velkou měrou dána resortem a zřizovatelem, neboť většinou jde o peníze a zákony.

Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací pohody).