Facebook

Základní škola Volary, ok. Prachatice

26.08.2016 / Perfektní seminář plný podnětů, s živým a empatickým lektorem. Děkujeme

11. Uveďte dílčí témata semináře, která byla pro vás největším přínosem.
Kladení otevřených otázek
Použitelné otevřené otázky a jak s otázkami pracovat
Otevřené otázky, kořenové kompetence
Tvoření otevřených otázek, použití listu matem. gramotnosti
Tvorba otevřených otázek
Školní hodnocení, tvoření otevřených otázek, příklady z praxe
Tvoření praktických otázek
Tvoření otevřených otázek
Vstupy z osobního života ukazující na vyspělost duše :-) Díky J.
Tvoření kvalitních a pestrých otázek ke konkrétní situaci, diskuze
Celý seminář byl přínosem, přesvědčil, že se to dá využívat v praxi. Pan lektor je velmi kvalitní.
Otevřené otázky, formativní hodnocení chyb
Pokládání vhodných otázek
Pokládání otevřených otázek, využití formativního hodnocení
Komunikace učitelů s rodiči - to bych chtěla
Informace o zpětné vazbě - učitel x žák
Umět klást otevřené otázky, empatie
Vše bylo přínosné, atmosféra příjemná
Jak lépe vtáhnout dítě do tématu, aby poznalo souvislosti a užitečnost a mělo chuť se něco naučit.
Praktické úlohy
Probuzení vnitřní motivace, kompetence - co to je a jak je rozvíjet, otevřené otázky
Zpětná vazba, otevřená otázka
Kořenové kompetence
Individuální přístup, osobnost, emoce
:-) Děkujeme
Praktické cvičení na tvorbu otázek
Matematika
Tvoření formativních otázek
Tvoření zajímavých formativních otázek
Tvoření otázek
Metody a formy práce s dětmi s SPU a ADHD - mám jich ve třídě stále víc
Pocit přijetí u dítěte a 4 základní potřeby
Otevřené otázky
Tvorba otevřených otázek
Zpětná vazba