Facebook

Základní škola Vnorovy

Seminář a dílna - Formativní hodnocení žáků / n=16 / 10.2020

Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněny patentovým právem.

 
Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -40%) (- 39 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


Naše vzdělávací služby jsou většinou posluchačů velmi kladně hodnoceny.
K) Souhlas výrokem = skutková síla
V1) Hodnocení důležitosti pro kvalitu semináře .. pro kvalitu semináře rozhodují prezentační dovednosti lektora a jeho empatie
V2) Hodnocení důležitosti pro přenos do praxe .. pro přenos do praxe rozhoduje, zda prezentované informace byly přehledné a smysluplné + lektorem zodpovězené dotazy
Všechny hodnoty nad 100% jsou silnými hodnotami souhlasu. V závorkách jsou uvedeny relativní hodnoty ve sledovaném sloupci.

 

Výčet strategických oblastí / n = 16 Kmeny V1=důležitost V2=pro praxi
05. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 193,75 (+23%) 187,5 (+7%) 181,25 (+7%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 187,5 (+19%) 187,11 (+7%) 175 (+3%)
04. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 187,51 (+19%) 156,25 (-11%) 150,01 (-12%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 181,25 (+15%) 181,25 (+4%) 181,25 (+7%)
03. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 162,50 (+3%) 181,25 (+4%) 168,75 (-1%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 155,86 (-1%) 168,36 (-4%) 174,61 (+3%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 155,86 (-1%) 175,02 (=Ø) 149,61 (-12%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 137,50 (-13%) 168,75 (-4%) 181,25 (+7%)
09. Motivační síla kurzu na využití informací v mé práci. 125,00 (-21%) 168,75 (-4%) 168,75 (-1%)
11. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. 125,00 (-21%) --- ---
průměr Ø = 158,05 Ø.V1 = 174,91 Ø.V2 = 170,05


+