Facebook

ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka

Počet responsí tohoto dotazníku: n=27, dne: 25. října 2022. / Tento dotazník slouží ke zjištění Vaší spokojenosti s našimi službami.
Pro evaluaci byly použita metoda komplementárních indikátorů (c), kdy tabulkové nominální hodnoty nad 100% jsou silnými hodnotami příklonu ve skutkové praxi nebo ve vahách. Čísla v závorkách vyjadřují jen míru nadprůměru a podprůměru ve sledovaném hledisku. Nominální hodnoty v buňkách, překračující hladinu 100% ukazují na přidanou hodnotu ve sledovaném hledisku.
 

Kmenové indikátory evaluačního dotazníku / n=27 SM=Skutková míra V1=důležité pro kvalitu semináře V2=důležité pro přenos do praxe
06. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 188,75 (+20%) 151,85 (-1%) 140,74 (+1%)
11. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 173,66 (+11%) 155,55 (+1%) 144,44 (+4%)
10. Prezentační dovednosti lektora. 170,09 (+8%) 170,37 (+11%) 125,92 (-10%)
04. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 166,39 (+6%) 185,19 (+20%) 162,96 (+17%)
09. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 162,41 (+3%) 144,45 (-6%) 132,77 (-5%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 158,98 (+1%) 162,96 (+6%) 155,55 (+12%)
07. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) se aktivně zapojovali do diskuse a řešení problémů, vzhledem k tomu, jak je znám. 151,7 (-3%) 133,34 (-13%) 118,52 (-15%)
03. Vzdělávací téma řeší podstatné věci pro kvalitu učení žáků. 147,06 (-6%) 140,74 (-9%) 137,03 (-2%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 143,63 (-9%) 159,27 (+4%) 137,04 (-2%)
05. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 140,46 (-11%) 148,15 (-4%) 151,85 (+9%)
08. Vzdělávacím obsahem byl trénink nových dovedností. 125,11 (-20%) 140,74 (-9%) 125,23 (-10%)
průměr Ø = 157,11 Ø.V1 = 153,87 Ø.V2 = 139,28

 

Analytické komentáře
1) Nejvýznamnějším idikátorem je .. 06. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů, kde SM=188,75 (+20%), což je téměř maximální souhlas.
2) Druhou nejsilnější hodnotou v tomto hledisku je .. 11. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům, kde SM=173,66 (+11%).
3) Všechny indikované hodnoty evaluačních indikátoérů jsou významně a výrazně nad 100% nominální hodnoty respondentního souhlasu. Viz. tabulka.
4) Důležitým ukazatelem mezi jinými, je .. 07. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) se aktivně zapojovali do diskuse a řešení problémů, vzhledem k tomu, jak je znám, kde SM=151,7, což je významně silná nominální indikace s přidanou hodnotou cca +52%.
5) V celkovém hodnocení kvality semináře (viz.graf) je patrné, že velká většina účastníků oceňuje seminář jako výrazně nadprůměrný, ve srovnání s jinou dosavadní zkušeností.