Facebook

ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka

Počet responsí tohoto dotazníku: n=27, dne: 25. října 2022. / Tento dotazník slouží ke zjištění Vaší spokojenosti s našimi službami.
Pro evaluaci byly použita metoda komplementárních indikátorů (c), kdy tabulkové nominální hodnoty nad 100% jsou silnými hodnotami příklonu ve skutkové praxi nebo ve vahách. Čísla v závorkách vyjadřují jen míru nadprůměru a podprůměru ve sledovaném hledisku. Nominální hodnoty v buňkách, překračující hladinu 100% ukazují na přidanou hodnotu ve sledovaném hledisku.
 

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -41%) (- 40 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

Kmenové indikátory evaluačního dotazníku / n=27 SM=Skutková míra V1=důležité pro kvalitu semináře V2=důležité pro přenos do praxe
06. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 188,75 (+20%) 151,85 (-1%) 140,74 (+1%)
11. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 173,66 (+11%) 155,55 (+1%) 144,44 (+4%)
10. Prezentační dovednosti lektora. 170,09 (+8%) 170,37 (+11%) 125,92 (-10%)
04. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 166,39 (+6%) 185,19 (+20%) 162,96 (+17%)
09. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 162,41 (+3%) 144,45 (-6%) 132,77 (-5%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 158,98 (+1%) 162,96 (+6%) 155,55 (+12%)
07. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) se aktivně zapojovali do diskuse a řešení problémů, vzhledem k tomu, jak je znám. 151,7 (-3%) 133,34 (-13%) 118,52 (-15%)
03. Vzdělávací téma řeší podstatné věci pro kvalitu učení žáků. 147,06 (-6%) 140,74 (-9%) 137,03 (-2%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 143,63 (-9%) 159,27 (+4%) 137,04 (-2%)
05. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 140,46 (-11%) 148,15 (-4%) 151,85 (+9%)
08. Vzdělávacím obsahem byl trénink nových dovedností. 125,11 (-20%) 140,74 (-9%) 125,23 (-10%)
průměr Ø = 157,11 Ø.V1 = 153,87 Ø.V2 = 139,28

 

Analytické komentáře
1) Nejvýznamnějším idikátorem je .. 06. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů, kde SM=188,75 (+20%), což je téměř maximální souhlas.
2) Druhou nejsilnější hodnotou v tomto hledisku je .. 11. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům, kde SM=173,66 (+11%).
3) Všechny indikované hodnoty evaluačních indikátoérů jsou významně a výrazně nad 100% nominální hodnoty respondentního souhlasu. Viz. tabulka.
4) Důležitým ukazatelem mezi jinými, je .. 07. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) se aktivně zapojovali do diskuse a řešení problémů, vzhledem k tomu, jak je znám, kde SM=151,7, což je významně silná nominální indikace s přidanou hodnotou cca +52%.
5) V celkovém hodnocení kvality semináře (viz.graf) je patrné, že velká většina účastníků oceňuje seminář jako výrazně nadprůměrný, ve srovnání s jinou dosavadní zkušeností.