Facebook

Základní škola a mateřská škola Jablonné

Výčet strategických oblastí / n = 16 Kmeny=činy V1=důležitost V2=pro praxi
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 193,75 (+16%) 168,75 (+1%) 162,5 (+12%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 187,50 (+13%) 181,25 (+8%) 156,25 (+8%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 187,50 (+13%) 181,25 (+8%) 143,75 (-1%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 181,25 (+9%) 175 (+5%) 137,5 (-5%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 175,00 (+5%) 156,25 (-7%) 131,25 (-9%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 162,50 (-2%) 162,5 (-3%) 131,25 (-9%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 143,75 (-14%) 162,5 (-3%) 150 (+4%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 137,50 (-17%) 150 (-10%) 143,75 (-1%)
10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. 187,50 (+13%) - - - -
průměr Ø = 166,67 Ø.V1 = 167,19 Ø.V2 = 144,53


Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.