Facebook

Základní škola Budišov nad Budišovkou

Výčet indikátorů / n = 20 / 4.9.2019 Kmeny=činy V1=důležité V2=pro praxi
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 190,00 (+21%) 155 (-8%) 125 (-10%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 190,00 (+21%) 185 (+10%) 145 (+5%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 175,00 (+11%) 165 (-2%) 140 (+1%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 160,00 (+2%) 170 (+1%) 108,5 (-22%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 160,00 (+2%) 175 (+4%) 140 (+1%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 160,00 (+2%) 185 (+10%) 160 (+15%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 145,00 (-8%) 145 (-14%) 125 (-10%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 134,50 (-14%) 165 (-2%) 165 (+19%)
10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. 125,00 (-28%) --- ---
průměr Ø = 157,17 Ø.V1 = 168,13 Ø.V2 = 138,56


Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.


Evaluace našich služeb

Pro evaluaci našich vzdělávacích aktivit používáme patentovanou metodu tzv. "komplementárních indikátorů", které se dokážou dívat na jevy a procesy z více stran. Výsledky evaluace lze pak zaznamenat v grafech nebo tabulkách. Hodnoty nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů (srdcové ano). Čísla v závorkách ukazují na pozici, kterou sledovaný jev zaujímá ve srovnání s průměrem ve sledovaném hledisku, tedy sloupci.
V1 = důležitost pro kvalitu vzdělávání / V2 = užitečnost pro praxi