Facebook

Přehled evaluačních nástrojů

Formativní evaluační nástroje pro porozumění komplexnosti a pro kolektivní růstovou změnu

Změnili jsme mentální model zpětné vazby a tím jsme zcela změnili sílu a užitek evaluace.
Evaluační výstupy teď nemusí zůstat v šuplíku, protože měří účinnost a pokrok společné práce, můžete se podle nich lépe rozhodovat a profesně růst.
HEURÉKA CZ, Zlín © 2008 - 2023Smysl, design a charakter komplementárních evaluačních nástrojů©  (nástrojů pro kolektivní růstovou změnu) zajišťuje potřebu společně vnímané (měřené) účinnosti edukační a organizační práce. Pokud lidé měří a sdílejí účinnost kolektivní práce, stává se tato zpětná vazba silnou součástí vnitřní motivace a tedy i hybnosti růstových změn. Termín "společně vnímaná účinnost" pochází z díla australana, prof. Hattieho, který se profesionálně zabývá supra-meta-analýzami edukačních přístupů, metod a faktorů, které mají největší vliv na výukový proces a efektivní učení.


Podstata kvality zpětné vazby je v metakognitivní a metainformační úrovni komplementárních indikátorů.
Sdílený komplementární evaluační obraz o společné zkušenosti má nejvyšší implementační účinnost na profesní růst.

 Přehled evaluačních nástrojů s formativním designem a autorizovaným, patentovým řešením. Modré nástroje jsou zaměřeny převážně pro školy, červené pro projekty akčního plánování. Všechny uvedené nástroje jsou funkční součástí aplikace Portfolionet(c), která je vytvořena ke sběru a kvantitativně-kvalitativnímu vyhodnocení dat. Evaluační výstupy jsou ukládány do tzv. Knihovny dobré praxe.

Na požádání evaluační nástroj předvedeme. V případě objednaného použití jsou grafické výstupy škole k dispozici už během 24 hodin po responsi.

Formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jsou monitorovací, analytické nástroje pro řízení změn.
+ Zdůvodnění smyslu použití moderních formativních evaluačních nástrojů