Facebook

Přehled evaluačních nástrojů

 

Změnili jsme mentální model zpětné vazby a tím jsme zcela změnili sílu a užitek evaluace
Evaluační výstupy teď nemusí zůstat v šuplíku, protože měří účinnost společné práce, můžete se podle nich rozhodovat a růst.
HEURÉKA CZ, Zlín © 2008 - 2021Smysl, design a charakter komplementárních evaluačních nástrojů©  zajišťuje potřebu společně vnímané (měřené) účinnosti edukační a organizační práce. Pokud lidé měří a sdílejí účinnost kolektivní práce, stává se tato zpětná vazba silnou součástí vnitřní motivace a tedy i hybnosti růstových změn. Termín "společně vnímaná účinnost" pochází z díla australana, prof. Hattieho, který se profesionálně zabývá supra-meta-analýzami edukačních přístupů, metod a faktorů, které mají největší vliv na výukový proces a efektivní učení.


Sdílený komplementární evaluační obraz o společné zkušenosti má nejvyšší implementační účinnost na profesní růst.
 Přehled evaluačních nástrojů s formativním designem a autorizovaným, patentovým řešením. Modré nástroje jsou zaměřeny převážně pro školy, červené pro projekty akčního plánování. Všechny uvedené nástroje jsou funkční součástí aplikace Portfolionet(c), který je určen ke sběru a kvantitativně-kvalitativnímu vyhodnocení dat.

Na požádání evaluační nástroj předvedeme. V případě objednaného použití jsou grafické výstupy škole k dispozici už během 24 hodin po responsi.

Formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jsou monitorovací, analytické nástroje pro řízení změn.
+ Zdůvodnění smyslu použití moderních formativních evaluačních nástrojů