Facebook

Wellbeing stojí na potřebách


WELL-BEING není a nesmí být samotným cílem vzdělávání, ale jeho provozní a funkční podmínkou neboť vychází přirozeně z naplňování stupňovitých lidských potřeb např. dle Maslowovy pyramidy.
Kde potřeba učení, jeho smyslu a užitku je jednou z vrcholových (seberealizačních) potřeb.
Naše komplementární evaluační nástroje  disponují jedinečnou a rozvážnou optikou s indikátory pro zmapování a změření nejen WELL-BEINGU, ale také pro analýzu podmínek, rizik a obtížností

+ pro nalezení proporčních, korelačních a synergických prvků v praxi růstové změny.

 


Optimalizace well-beingu si žádá výzkumem ověřené opatření.
Pro růstovou změnu je tady užitečné vidět potřeby, cíle a procesy, včetně účastného lidského faktoru tzv. komplementárně.