Facebook

Vzdělávací podpora učitelů - nabídka DVPP

rozvoj osobnosti metody a formy práce aktivity DVPP profesní rozvoj učitelů psychologie výuky motivace žáků pedagogika formativní sdílení zkušeností


Pojmenovat potřebnost dovedností pedagoga pro kompetenční model je jedním z "nejosudovějších" kroků pro české školství. Výčet těchto dovedností je dán nejen cílovými charakteristikami RVP a prioritami státní vzdělávací politiky, ale zejména naléhavostí kulturně společenských změn, zatím ne příliš podařeně "implementované demokracie", tedy lidské svobody a odpovědnosti.


 

Možnosti spolupráce v rozvoji profesionality učitelů  -  informační leták ke stažení - SYSTÉMOVÉ řešení

- rozvoj didaktických schopností (sociokonstruktivistická a formativní pedagogika)
- znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí
- pedagogický takt (rozvoj emoční inteligence učitele, schopnost emoční podpory žáků)
- expresivní schopnosti a vyjadřování učitelů a lektorů (komunikace a srozumitelnost)
- schopnosti prevence a řešení konfliktů, dovednosti rozhodování a organizace
- řízení a management školy (podpora Manažerského a evaluačního studia - Portfolionet©)
- zvyšování mentorských a lektorských kapacit (pro předávání zkušeností)
- prevence syndromu vyhoření + psychohygiena učitelů
- dovednosti identifikace a podpora nadání žáků

     
V zásadě se jedná o odbornou a osobnostní způsobilost, která by nejen vrátila profesi pedagoga společenskou prestiž (jak si učitelé přejí), ale i skutečné dovednosti odborníka, který by v dané oblasti činit měl, chce a zejména může - tedy je schopen. V návaznosti na uvedené by pak měl být dnešní učitel vybaven nejen didaktickými schopnostmi, ale i "lidoznaleckou psychologií" pro život ve škole. Což potřebné a užitečné zejména pro individuální a inkluzivní přístup k žákům, pro rozvoj jeho osobnosti a nakonec i pro kompetence.                Spektrum nabídky našich vzdělávacích programů jde vstříc zjištěným potřebám, vcházejících z průzkumu minulých let. Zjistili jsme, že faktor osobnosti hraje významnou úlohu v tématech praktické inovace i případného odporu vůči potřebným změnám. Výsledky i jiných soudobých výzkumů, ale i filozofické závěry starověku (!) ukazují, že osobnostní rozvoj je nezbytnou cestou, která může společnost nastartovat ke růstovým změnám a učitelům dodat odvahu k inovacím a vzájemné spolupráci.


Akreditované vzdělávací aktivity - přehled (podrobnosti najdete v levém menu).

                 
       
                 
                 
       
                 


Když je cíl výchovně vzdělávacího procesu upřen k osobnosti dítěte a jeho rozvoji, je zákonité mít na zřeteli v prvé řadě osobnostní rozvoj toho, kdo ho k větší zralosti provází - tedy pedagoga. Jinak by se plánované cíle změn, o které nám jde, v realitě špatně uskutečňovaly. Viz. produktivní edukační kultura