Facebook

Vzdělávací podpora učitelů - nabídka DVPP

rozvoj osobnosti metody a formy práce aktivity DVPP profesní rozvoj učitelů psychologie výuky motivace žáků pedagogika formativní sdílení zkušeností


Pojmenovat potřebnost dovedností pedagoga pro kompetenční model je jedním z "nejosudovějších" kroků pro české školství. Výčet těchto dovedností je dán nejen cílovými charakteristikami RVP a prioritami státní vzdělávací politiky, ale zejména naléhavostí kulturně společenských změn, zatím ne příliš podařeně "implementované demokracie", tedy lidské svobody a odpovědnosti.


 

Možnosti spolupráce v rozvoji profesionality učitelů  -  informační leták ke stažení - SYSTÉMOVÉ řešení

- rozvoj didaktických schopností (sociokonstruktivistická a formativní pedagogika)
- znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí
- pedagogický takt (rozvoj emoční inteligence učitele, schopnost emoční podpory žáků)
- expresivní schopnosti a vyjadřování učitelů a lektorů (komunikace a srozumitelnost)
- schopnosti prevence a řešení konfliktů, dovednosti rozhodování a organizace
- řízení a management školy (podpora Manažerského a evaluačního studia - Portfolionet©)
- zvyšování mentorských a lektorských kapacit (pro předávání zkušeností)
- prevence syndromu vyhoření + psychohygiena učitelů
- dovednosti identifikace a podpora nadání žáků

   
V zásadě se jedná o odbornou a osobnostní způsobilost, která by nejen vrátila profesi pedagoga společenskou prestiž (jak si učitelé přejí), ale i skutečné dovednosti odborníka, který by v dané oblasti činit měl, chce a zejména může - tedy je schopen. V návaznosti na uvedené by pak měl být dnešní učitel vybaven nejen didaktickými schopnostmi, ale i "lidoznaleckou psychologií" pro život ve škole. Což potřebné a užitečné zejména pro individuální a inkluzivní přístup k žákům, pro rozvoj jeho osobnosti a nakonec i pro rozvoj kompetencí.  


Specializované vzdělávací aktivity - semináře a dílny (SAD) - přehled (Ukázky některých vzdělávacích obsahů najdete v levém menu).

                         
           
SAD.01   SAD.02   SAD.03   SAD.04   SAD.05   SAD.06   SAD.07
                         
           
SAD.08   SAD.09   SAD.10   SAD.11   SAD.12   SAD.13   SAD.14
                         
           
SAD.15   SAD.16   SAD.17   SAD.18   SAD.19   SAD.20   SAD.21
                         
       

Naše vzdělávací aktivity jsou postaveny na formativním modelu, tedy konstruktivisticky a s využitím dialogu a reflexe.

Spektrum nabídky našich vzdělávacích programů jde vstříc zjištěným potřebám, vcházejících z průzkumu minulých let. Zjistili jsme, že faktor osobnosti hraje významnou úlohu v tématech praktické inovace i případného odporu vůči potřebným změnám. Výsledky soudobých výzkumů, ale i filozofické závěry starověku (!) ukazují, že osobnostní rozvoj je nezbytnou cestou, která může společnost nastartovat ke růstovým změnám a učitelům dodat odvahu k inovacím a vzájemné spolupráci.

SAD.22   SAD.23                    


Když je cíl výchovně vzdělávacího procesu upřen k osobnosti dítěte a jeho rozvoji, je zákonité mít na zřeteli v prvé řadě osobnostní rozvoj toho, kdo ho k větší zralosti provází - tedy pedagoga. Jinak by se plánované cíle změn, o které nám jde, v realitě špatně uskutečňovaly. Viz. produktivní edukační kultura