Facebook

Vzdělávání dospělých

týmová sborovna profesní rozvoj učitelů kompetence k řešení problémů týmové a sociální role lidská zralost a její kultivace
 
  Obecný ikonografický pružný plán
   
Vzdělávání dospělých je produktivní, protože ...

- jsou zaangažováni na procesu, smyslu a výsledku učebního procesu
- jsou povzbuzováni k řízení sebe sama (endogenní část klíčových kompetencí)
- participují na vzdělávání vlastní aktivitou = hledají, inovují, rozhodují se a ověřují zkušenost


1    Zjištění vzdělávacích potřeb skupiny - využití programu Portfolionet(c) - unikátní evaluační metoda
2    Modifikace obsahu semináře nebo dílny s přihlédnutím k aktuálním podmínkám a potřebám.
3    Realizace semináře a/nebo dílny pro sborovnu (volně navazující témata)
4     diskuse + Peer review
5    Evaluace vzdělávací aktivity - využití programu Portfolionet(c) - výsledky poskytnuty škole
6    Navržení navazujícího vzdělávacího obsahu a jeho modifikace.
7    ... navazující pokračování se vzdělávanou skupinou
8    + možnost skupinového nebo individuálního mentoringu.
   

 
Mohlo by vás zajímat    ►      Pracujeme s komplexitou       Důležitá témata        Možnosti spolupráce