Facebook

.. pro podporu a rozvoj spolupráce učitelů


Dnes už není tajemstvím, že kvalita školy stojí na kvalitě lidí, kteří v ní pracují. Efektivní vedení školy znamená pak především práci s těmito lidmi a s jejich kapacitou a potenciálem. To vše za předpokladu možností využití reflexe k profesnímu růstu. Přesto, že pokrokovější modely už chápaly profesní rozvoj člověka na platformě informační společnosti, nelze za dnešního poznání přehlédnout, že dovednosti a kompetence nevznikají na základě pouhé informace, ale jedině a pouze v činnostním modelu. Učivem v takovém modelu a v organizaci plné lidí je týmové řešení problémů a tedy i řada sociálních interakcí, ze kterých se člověk učí ve společenství druhých lidí.

 

Schopnost týmové spolupráce při vzájemném učení a zlepšování své práce je pak zákonitě postavena na dovednosti učit se z různých forem zpětné vazby, ze společného plánování a ověřených inovací přímo v živém pracovním prostředí. Vhodně zaměřená a sdílená zpětná vazba, jako základní kámen sebeučící se organizace umožňuje uvidět pracovní užitek a také mnoho příležitostí pro další využití a pro případné zlepšení. Takový postup je formativní. Proto model sebeučící se organizace (SUO) více podporuje a zabezpečuje zavádění poznatků do praxe a v konečném důsledku i sdílení postupů a cest za společným řešením.

Před realizací vzdělávací aktivity zmapujeme a změříme oblast spolupráce v ped.sboru a poskytneme škole výsledný evaluační komplement dávající proporcionální obraz o faktorech spolupráce + analytickou zprávu s doporučením.
 Vzdělávací cíl tématu (2x 4 hodiny pro týmovou sborovnu)


Posluchači získají větší vhled do zákonitostí a přínosů sebeučící se organizace jako metodického prostředí pro rozvoj dovedností a kompetencí. Seznámí se s principy efektivní práce, jak využít zkušenosti a observace pro rozvoj dovednosti a posílení osobní odpovědnosti. Vyzkoušejí si interaktivní a tvořivou práci v programu. Využijí různých typů úloh k rozpoznání vhodnosti nástrojů zpětné vazby. Pochopí principy komunitního přístupu pro vzájemné sdílení zkušeností a umějí je vhodněji použít v praxi. Lépe využívají i svých osobních možností v ovlivňování rozvoje dovedností a kompetencí žáků. Poznají a prakticky uchopí uživatelské metodické funkce v aglomerovaném SW prostředí, které provázejí zpešovacím cyklem PDCA.
 Užitečné odkazy Profesní rozvoj učitelů  -  Sebeučící se organizace  -  Problematika SUO v tabulkách