Facebook

Využití měřené zkušenosti ..


Naše evaluační nástroje umožňují změřit lidskou zkušenost jako vícehlediskovou realitu. K tomuto účelu požíváme elektronický sběr informací a v systému evaluačních komplementů.

Vývojový diagram profesního rozvoje učitelů s podporou evaluační analýzy změřené zkušenostiPro rozvoj praxe v modelu sebeučící se organizace a měřitelné uchopení reflexe byl naší vzdělávací společností v minulých 15 letech vyvinut a užíván speciální program Portfolionet©, pracující jako on-line aplikace na internetové síti, jehož aglomerované funkce podporují tzv. vědomou, vícehlediskovou zpětnou vazbu v plánovacím prostředí, za současné možnosti sdílené dobré praxe a edukace. Aplikace mapuje a měří rozvojové potřeby učitelů, vztažené ke kontextu pracovních podmínek (organizačních, sociálních, edukačních).
 Co můžeme zmapovat a změřit prostřednictvím vícerozměrné zkušenostní optiky?
Jaké styly a metody používají učitelé k výuce? Jak jsou tyto metody efektivní?
Do jaké míry žáci přebíraji vlastní učební iniciativu?
Nakolik ve třídě funguje učební spolupráce mezi žáky?
Jaké klima (vztahy a důvěra) je ve třídách?
Jak učitelé probouzejí vnitřní motivaci žáků?
Do jaké míry je efektivní sdílení zkušeností učitelů?
Které předměty přinášejí žákům pocit smysluplnosti?
Na čem stojí profesní spolupráce a rozvoj učitelů?
Co umožňuje, podporuje nebo brzdí rozvoj kompetencí?
Kde je zóna nejbližšího profesního vývoje učitelů?
Jak a nakolik je rozvíjeno metakognitivní myšlení žáků?
V jakých aspektech naplňuje škola model sebeučící se organizace?