Facebook

Didaktika pro vnitřní motivaci žáků (2x 4 hodiny)

Kód zboží: VMKM.2019
metody a formy práce moderní didaktika psychologie výuky motivace žáků

Vnitřní motivace se energetická a psychická síla, která nám pomáhá efektivně se učit, podporuje tedy naše dovednosti poznávat, pojmenovávat, videt spuvislosti, posuzovat, rozhodovat se a pamatovat. Vnitřní motivace má nezastupitelnou roli nejen při nabývání znalostí, ale zejména pro rozvoj kompetencí.


Téma rozkrývající podstatu formativních procesů, vyplývajících z individuálního přístupu, zaměřeného na osobnost, učební styl a hodnocení žáka. Poskytuje pedagogům srozumitelnou orientaci v různých motivačních stylech, které využijí prakticky právě v kompetenčním modelu výuky, tedy při rozvíjení nadání a talentů. Téma podporuje využití metod a forem práce s heterogenní skupinou, takže je významně proinkluzivní.

Didaktika pro vnitřní motivaci žáků (2x 4 hodiny)

 


Motivace je důležitý faktor, působící na vyrovnání mezi požadavky na učení a osobnostním vybavením, jímž žák disponuje. Prvořadý úkol pedagoga – vychovatele je vyvolat vnitřní motivaci k učení, jako podstatnou formu přirozené seberealizace. Že to není snadné, o tom svědčí dějiny školství. A že se našli protagonisté, kteří už  dříve věděli, jak na to, ale dějiny vzdělávání se nepoučily, také víme. Dnes je doba bohatá jak na informace, tak i na nové studie pedagogické psychologie. Můžeme se tedy opřít o nejnovější poznatky, které ale, stejně jako ty dřívější, vedou k jednomu. Dítě, stejně jako semeno stromu, má v sobě ukryto vše potřebné, čím se jednou projeví. Tím vznikají soubory vnitřních motivů, které navozují možnosti té nejsprávnější seberealizace. Schopnost sebemotivace pak může výrazně podpořit studijní klima třídy i rozvoj dalšího celoživotního učení.

         
   

Obsah tématu: 2 x 5 hodin (celkem 450 minut + přestávky)

 • primární (instinktivní) a sekundární (sociální) lidské potřeby
 • hlavní způsoby motivace dětí i dospělých
 • vliv autority na dospívající mládež ( ztotožnění, přijetí, odmítnutí )
 • kdy funguje vnější a vnitřní motivace a jak je nejvhodněji spojit
 • jak rozpoznat talent a jak ho nejvhodněji podporovat
 • jaké jsou vztahy motivace a stresu 
 • kde jsou rezervy pro rozvoj motivace
 • jak vést děti k samostatnosti a odpovědnosti
 • jaké dovednosti  pomohou učiteli k motivaci žáků
 • jak z rozdílných talentů vytvořit tým, který se motivuje navzájem
 • jaké hodnocení využít k motivaci rozdílných typů osobností
 • co všechno se dá u žáků hodnotit 
 • rozdíly výkonového a formativního hodnocení
 • co způsobuje měření žáků jen s těmi nejlepšími
 • jak zážitková výuka a možnost spolupráce probouzí sociabilitu
 • kdy využít číselné, a kdy slovní hodnocení
 • jak sestavit „scénář slovního hodnocení"
 • kdy se mohou žáci hodnotit navzájem a co všechno je tím ovlivněno
 • učitel „koučem“ třídy, žák „leadrem“ svého života
 
         
    Vzdělávací cíl :
 
Posluchači proniknou hlouběji a s větší zřejmostí do struktury lidských motivačních sil. Dokážou použít přirozenější a empatičtější způsob motivace k různým typům žáků. Posluchači získají přehled a dovednosti v oblasti motivace jednotlivců i kolektivu. Cílem je také vybavit pedagogy většími odbornými dovednostmi, které povedou k efektivnějšímu způsobu výuky, se zapojením „vlastní vůle“ žáků. V souvislosti se správně vedenou motivací dokážou učitelé nejen podpořit učení, ale i harmonizovat a využít žákovskou tvořivost, sociabilitu či systémové nebo projektové myšlení. Tím mohou pozitivně ovlivnit i klima třídy. Správná motivace a vztah žáků k učiteli  jako přirozené autoritě má pozitivní podpůrný vliv na sociopatogenní prevenci. V ohodnocení žáka za jeho výkon a kvalitu předvedené práce může využít i jiných alternativních způsobů, které ho nesrovnávají jen s těmi nejlepšími, ale podporují jeho individuální nadání a rozvoj.

 

       

 

Další DVPP ..