Facebook

Ukázka změřené zkušenosti 2


Zkušenost je metakognitivní povahy a pro účely evaluace a její relevance je nejvhodnějším obrazem tzv. "evaluační komplement".
Abychom zkušenost pochopili, musíme na ni dívat z více hledisek, zejména zorným úhlem lidského faktoru. Proto je přirozené, že mezilidskou nebo týmovou spolupráci rozložíme do řady opatření, které vedou ke společnému smyslu (hodnototvornému cíli). Posuzujeme-li zkoumanou realitu v reflexi vícehlediskově a hledáme tak dobrou praxi, děláme pak výrazně lepší rozhodnutí.
 

Simulovaná data v reálné proporcionalitě.
(Upozornění: Evaluační komplementy jsou chráněny patentovým právem.)
 


Pro formativní evaluační služby žádejte více informací.