Facebook

Ukázka změřené zkušenosti 1


Tohle jsou dílčí, anonymizované ukázky z evaluačního dotazníku EDx.176 / Ukazatele sebeučící se organizace, který má 48 komplementárních otázek.
Také pro Vaši školu můžeme zrealizovat přesné měření Vaší profesní zkušenosti a společně najít východiska pro její zlepšení.

Názorná dílčí ukázka evaluačního portrétu součinnosti učitelů


1) Učitelé jsou lidé a jako takoví mají své přirozené instinktivní potřeby (smysl, jistota, souznění, svoboda)
Tabulka ukazuje proporcionalitu naplnění těchto potřeb, kde nejsilněji naplněnou potřebou je smysl práce, největší důležitost přikládají také tomuto smyslu
a největší potřebu zlepšení vidí v organizační informovanosti. V této škole je dostatek svobody a pracovní smysluplnosti se zanedbatelnou potřebou zlepšení.

 


2) Funkční výživou každé organizace je její vnitřní informovanost a komunikace lidí.
Tabulka ukazuje priorizaci funkčních prvků komunikace, kde nejsilněji jsou zastoupeny informace pro chod školy, největší důležitost je indikována u komunikace vůči vedení
školy a největší potřeba zlepšení je také indikována pro srozumitelnost a transparentnost komunikace od vedení školy, přesto, že nejmenší skutkovou sílu má pocit kolegiálního vyslyšení.
Zajímavou anomálií pro model SUO je slabá potřeba sdílení učební zkušenosti mezi učiteli a ještě slabší potřeba jejího zlepšení.3) Lidé jsou bytosti s nejsložitější psychikou na planetě a ta se přirozeně promítá nejen do jejich práce, ale i do celkové kvality života. Unavený učitel nemůže dobře učit.
Následující tabulka ukazuje priorizaci psychických indikací, kdy respondentní výpovědi učitelů pro soustředěnost mají nejsilnější hodnoty, stejně tak důležitost tohoto aspektu je na prvním místě
Přesto, největší potřebu zlepšení vidí učitelé pro aspekt psychické hygieny své práce, i když indikovaný kolektiv je poměrně přátelský a potřeba zlepšení u tohoto aspektu je zanedbatelná.

 


4) Učíme se nejen z učebnic, ale i z životní reality. Proto tedy hledisko řešení problémů je správným pohledem na to jak se společně učíme když spolupracujeme.
Tabulka ukazuje velmi nadprůměrnou hodnotu společného ztotožnění s hodnotami organizace, což znamená, že lidé ve škole mohou táhnout za jeden provaz. Tato skutečnost
je hodnocena také s velkou důležitostí a současně s nejmenší potřebou zlepšení. Naopak, silnou potřebu zlepšení vidí učitelé u společné diskuse a řešení problémů, vedoucí k užitku.
Z tabulky je zároveň vidět jen formální ochota sdílet společně edukačně-pracovní zkušenost.