Facebook

Ukázka změřené zkušenosti 3


Zkušenost je metakognitivní povahy a pro účely evaluace a její relevance je nejvhodnějším obrazem tzv. "evaluační komplement". Nebo znáte něco lepšího?
Abychom zkušenost pochopili, musíme na ni dívat z více hledisek, zejména zorným úhlem lidských faktorů. Proto je přirozené, že mezilidskou nebo týmovou spolupráci rozložíme do řady opatření, které vedou ke společnému smyslu (hodnototvornému cíli). Posuzujeme-li zkoumanou realitu v reflexi vícehlediskově a hledáme tak dobrou praxi, děláme pak výrazně lepší rozhodnutí.

Simulovaná data v reálné proporcionalitě.
(Upozornění: Evaluační komplementy jsou chráněny patentovým právem.)

 


Potřeby a překážky = nominální počet / MØ = motivační průměr / FQ = kapacita (ochota učitelů) opakovaně zlepšovat tuto oblast
Hodnoty uvedené ve sloupcích V1, V2, V3, V4, jsou souhrnné response pro jednotlivé váhy, s využitím metodického výpočtu, který dovoluje nadhodnotit váhy s odpověďmi "rozhodně ano", abychom získali obraz o vnitřní motivaci. Odpovědi použité ve vahách typu "spíše ano", lze považovat za "formální ano", kterému při plánování a implementaci nepřikládáme takovou realizační kapacitu. Při vyhodnocení pak uvažujeme hodnoty nad průměrem hlediska (váhy) jako oblast implementačních možností a u hodnot nad 100% jako oblast vnitřní motivace.
 Jak číst a pochopit tabulku - evaluační komplement

1) Tabulka prezentuje souhrnné výstupy response evaluačního dotazníku, který používá tzv. komplementární indikátory. (vícefaktorová optika)
2) Komplementární indikátory prostřednictvím kmenového indikátoru sčítají počet potřeb pro realizaci a zlepšování danné oblasti. Vysoký počet potřeb může znamenat také překážky.
3) Váhové indikátory zachycují kvalitativní hlediska zkoumané oblasti jako je důležitost pro kvalitu, potřebu míry rozvoje, akutnost řešení danné oblasti, které v součtu ukazují na míru motivace.
4) Samostatným sloupcem je hledisko SWOT analýzy, které reprezentuje postoj respondentů k využití zkoumané oblasti. ("podporuje"=mohu se na to spolehnout, "inspiruje"=vytvořím z toho ještě přidanou hodnotu)
5) Pro ŠAP je určující zejména to, jaké potřeby má která oblast, aby se dala rozvíjet a následně to, jaká 3 hlediska motivačně rozhodují pro zlepšování danné oblasti. Motivace ukazuje na potenciál oblast zlepšit.
6) Pokud je hledisko procentně nadprůměrné, pak lidé ve škole mají zájem, chuť a motivaci s touto oblastí pracovat. Škola však nemusí "honit 100 zajíců" a tak si vybere podle % preferencí např. 4 pro ni důležité oblasti.
7) Určující pro realizaci plánu je tedy nadprůměrná motivace, aby byl respektován tzv. lidský faktor, který má nebo nemá potenciál s dannou oblastí pracovat a někam ji posunout.
8) Pokud lidé budou mít zkušenost, že se přihlíží k jejich možnostem, potenciálu a motivaci, budou raději spolupracovat a vybrané oblasti zlepšovat. Proto tomuto způsobu evaluace říkáme "empatická".
9) Akční plánování je tedy možné prokazatelně optimalizovat podle zjištění potřeb a různých implementačních hledisek a ušetřit tak škole čas, peníze a nemálo psychických sil.