Facebook

Metoda FIN


Výzkumy posledních let, zejména meta-analýzy v oblasti pedagogiky rozkrývají nejúspěšnější pedagogické strategie, mezi než patří:

- průběžná reflexe učební práce a učební zkušenosti
- využití metakognice pro podporu učení a motivace
- upevňování znalostí prostřednictvím lektorské role žáků


Naše vzdělávací společnost už řadu let využívá tohoto poznání a lektorsky podporuje učitele prostřednictvím metody tzv. Formativní intervence. Tato metoda mohutně překračuje běžné formativní hodnocení v rozsahu a účinku formativní pedagogiky, která vede žáky k samostatnosti, odpovědnosti a dovednosti učit se, kriticky a růstově myslet a tím i řešit problémy, protože pracuje s podstatnými složkami učení a osobnosti žáků. Využívá didakticky-synergické efekty při procesu poznání, učení, hodnocení a rozhodování se.


1) 
Znalost cíle je znalost nasměrovaného smyslu v kontextu okolních cílů.

2) Reflexe je jednou z nejsilnějších strategií učení, neboť přesahuje samotné poznání o světě a o člověku. Zahrnuje pohled na organizaci pracovních a učebních procesů.

3) Učení musí být doprovázeno důkazy o učební cestě, které uvědomují žáky o smyslu a systému znalosti v kontextu reality a učitele o směru myšlení svých žáků.

4) Žákovské poznatky a jejich propojení, přejaté znalosti a vlastní zkušenosti žáků jsou větším zdrojem zpracovaných informací ve třídě, než učebnice.


5) Sebepoznání, sebeřízení a seberegulace je hlavní kapacitou a silou pro samostatnost učení žáků, jak v jejich motivaci (vůli), tak ve skutečném smyslu a užitku učení. Kořenový element inteligence je totiž sebeřízení a spravování sebe sama. (Stenberg, 1985) Proto, metakognice a vůle je nástroj seberegulace.


6) Pokud chcete uvažovat i edu-wellbeing, který není v uvedených principech na první pohled vidět, pak ten je zajištěn naplňováním instinktivních potřeb učících se, které jsou společnou funkcionalitou a doménou všech pěti principů (meta) formativní intervence.