Facebook

Učitel v roli sociálního manažera (2x 4 hodiny)

Kód zboží: EDU.
emoční inteligence moderní didaktika profesní rozvoj učitelů psychologie výuky motivace žáků vzdělávací cíle psychologie osobnosti pedagogika formativní lidská zralost a její kultivace zpětná vazba - ZV konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing

Učitel dnes nemůže konkurovat přehlcenému (dez)informačnímu světu,
může však probudit v žácích touhu po poznání a osobním růstu.


  

Učitel v roli sociálního manažera (2x 4 hodiny)

Anotace:

Na jednání člověka zřídka kdy působí ojedinělý motiv. Pro každého člověka je charakteristický specifický „balík“ hodnot, o kterých ví, ale zejména komplex podvědomých vlivů či motivů, které nachází až s hledáním vlastního sebeuplatnění a postupným vývojem. Je přirozené, že člověk dělá svou práci opravdu dobře jen tehdy, když může využít své jedinečné  vrozené vlastnosti a rozvinuté nadání. Mnohé z nich se objeví někdy až v konfrontaci po vlastní neúspěšné seberealizaci. Být dobrým manažerem znamená znát možnosti svých svěřených „spolupracovníků“ a využít je nejen k prospěchu celku, ale i k prospěchu jejich osobnostního růstu. Být dobrým manažerem je také sebeevaluační proces, díky kterému si učitel uvědomuje, že růst jeho žáků je širokospektrálně propojen s jeho osobním, profesním a zejména dovednostním růstem. Jen tak je schopen tradiční pedagog obstát v novém modelu výuky, kde je důraz kladen už ne na řízení, ale na spolupráci a vedení k samostatnému rozvoji.

Obsah tématu: 2x 4 hodiny - prezenční forma

                 

 

 • anatomie elementárních intrapsychických sil - potencí
 • zdroje a propojení různých motivací a rozdělení rolí
 • autodiagnostika vrozených principů jako potencí k růstu      
 • jak se z potencí stávají kompetence a co je k tomu potřeba
 • využití archetypálních symbolů pro pochopení rozdílů v chování a zralosti
 • co má vliv na iniciativu, tvořivost, sociabilitu a rozhodování žáků
 • autoevaluace práce žáků jako manažerský nástroj rozvoje osobnosti
 • úloha a charisma učitele jako manažera vyučování
 • co všechno má vliv na přirozenou autoritu pedagoa
 • z čeho vyvěrají principy přijímané autority
 • třídní hierarchie sociability a sociopatogenních vlivů a agresivity
 • prevence sociopatogeních vlivů v praktických příkladech
 • psychodrama „Demokratické království“
 
         


Vzdělávací cíl:
Seminář pomáhá rozkrýt a pochopit příležitosti a slabiny lidského chování, prožívání a seberealizace ve vztahu ke kompetenčnímu modelu výuky. Učitel se tak dostává více do role facilitátora takového procesu, než do stálé autoritářské role, která v kompetenčním modelu pozbývá funkčnosti. Sebepoznání je důležitá a podstatná základna pro jakýkoli lidský, osobnostní a zejména profesní růst. Ten je uskutečnitelný jen tehdy, jsou-li vědomě a v souvislostech pochopena pojmenování lidských prožitků, ve kterých se odrážjí mnohá lidská motivace. Cílem semináře je objevit  pro posluchače a pochopit niterné motivy, které rozhodují o mnohých specifických reakcích dětí i dospělých.  Nalezení individualit žáků, ze kterých je možné více tvořit. Vybavit pedagogické pracovníky znalostmi a dovednostmi, které dovolí citlivěji pracovat s dětským povahovým a talentovým potenciálem. Pedagogičtí pracovníci dokáží více pracovat nejen s vlastní povahou (stává se nástrojem), ale i s povahou žáků, respektive jejich rodičů.

 

 

Další DVPP ..