Facebook

Typologie hodnotící reflexe


V praxi není podkladová teorie projektu vždy zcela zjevná. (Volně dle Chen, 2005) 
Program nebo projekt proto nemůže být dobře vyhodnocen, dokud neporozumíme jeho podkreslujícím "teoretickým" základům = vizi, misi, smyslu, účelu.

 


 

Přehledová tabulka účely výzkumu a/nebo evaluace, (Upraveno dle Patton, 2002)

typ výzkumu účel zaměření požadované výsledky způsob generalizace klíčové předpoklady způsoby publikace standardy posuzování
1) Základní výzkum Poznání jako takové, objevit pravdu Otázky důležité pro svou disciplínu Příspěvek k rozvoji teorie Zobecnění v čase a prostoru Realita obsahuje vzorce, které jsou pochopitelné a vysvětlitelné Odborné, oborové časopisy a knihy Věděcká přesnost postupu, výzkumu, univerzaliza a ověřitelnost v praxi
2) Aplikovaný výzkum Porozumět podstatě a příčinám lidských, pracovních a sociálních problémů Otázky jsou důležité pro společnost
jako celek
Přispět k teorii, což pomůže formulovat programy a intervence na řešení problémů Co největší zobecnění v čase, prostoru a ohraničeném kontextu Lidské a sociální problémy lze pochopit a lze je řešit pomocí znalostí o problemetice (!) Interdisciplinární časopisy zaměřené na řešení problému Vědecký, přesný a hluboký teoretický vhled do problemetiky
3) Sumativní evaluace Posoudit efektivitu aktivit a intervencí Projektové cíle, aktivity a intervence Úsudky a generalizace efektivity aktivit a intervencí, a posouzení jejich realizačních podmínek Některé intervence s podobnými cíly Co funguje za specifických podmínek, může fungovat i jinde (přenositelnost) Evaluační zprávy pro klienty projektů či programů Zobecnitelnost do budoucna na jiné programy za specifických podmínek
4) Formativní evaluace Zlepšit aktivity, intervence nebo produkty Silné a slabé stránky projektu nebo personálu Doporučení pro zlepšení nebo vývojové kroky Zobecnitelnost je omezená na specifické místní podmínky Lidé jsou schopni využít informace ke zlepšení každodenní reality Písemné a/nebo ústní předání jako vnitřní zprávy Využitelnost evaluace zainteresovanými aktéry
5) Akční výzkum Řešit problémy v programu
nebo organizaci
Oranizační problémy Bezprostřední řešení problémů Na místě
Teď a tady
Lidé v konkrétních studovaných podmínkách jsou schopni řešit problémy studiem sebe sama. Interpersonální interakce mezi participanty na výzkumu, neformální nepublikované výstupy Vnitřní pocity spokojenosti mezi aktéry, proveditelnost navržených řešení