Facebook

Tématický kmen

 

počátek
start
projektové
aktivity
fáze 1
konstrukce
váhových
indikátorů
fáze 2

vyzkoušení
response
informace

získání
informací
fáze 3

úprava
dotazníku
sdílení
zkušenosti
mezi
aktéry
ZV
využití
zpětné
vazby
ende
ukončení
+
archivace