Facebook

Lidská synergie

 


Nejen ve školství se v posledních letech vyrojilo mnoho akčně strategických modelů, které byly předem analyzovány, aby přinesly užitek a tedy byly ve světě managementu úspěšné. Jedním z posledních pokusů, vycházejícím ze zlepšované zkušenosti jsou tzv. Čtyři hybné síly růstové změny dle Michaela Fullana (zdroj a překlad www.skav.cz / 12.2021). Tento stratég, stejně jako jiní vychází z myšlenky ideově nastaveného paradigmatu, skládajícího se ze strategických cílů, které slibuje v důsledku organizované souhry jako synergické. Lze si představit, že tyto cíle jsou doprovázeny metodickými "check listy", které budou kontrolovat potřebné úkony a jejich postupné naplňování k zaslíbené synergii. Mnohým však uniká, že tou jedinou "hybnou kapacitou či silou" je člověk sám. Člověk, který musí vidět smysl věcí a proto nasazuje svoji vůli. Vytvořit tedy podmínky pro učení a wellbeing, pro nejvhodnější sociální interakce, investice do rovností (a to nejen finanční, ale i časové a volní) a nastavit informační a komunikační systémovost takového projektu není jen věcí vyprecizovaných dokumentů, ale organizovaným interaktivním příběhem, kde HLAVNÍ ROLI, takřka zasluhující si OSCARA, ztvárňuje průběžná hodnotící reflexe. Ta zastává nejen roli potřebné průběžné regulace, ale také roli pragmatické učitelky. Rozkrývá zkušenosti v jejich implementačních faktorech. Komplementární zpětná vazba© prostřednictvím reflexního formátu odhaluje a eliminuje téměř jakékoliv necitlivé či nerealistické paradigma.


Reflexe s formativně evaluační funkcí je nutným funkčním svorníkem jakékoli strategie. Je to reflexe, která upozorní na slabá a silná místa jakékoliv strategie. Je to formativní evaluační reflexe, která může vyladit implementaci a napravit tak strategii, která nemohla vidět předem všude.


Právě formát formativní zpětné vazby, pracující s vícehlediskovým informačním spektrem, je jedinou zárukou implementace, která může přinést růstovou a udržitelnou změnu.