Facebook

Subsidiarita


Subsidiarita je pojmenovaný a osvědčený princip svéprávné samostatnosti, uznaný  jako manažerská či politická zásada, podle níž se rozhodování v organizačních či veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni organizačního nebo správního oddělení, či veřejné správy  který je nejblíže problému a pracovníkům či občanům. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje. Například rozhodování o dětských jeslích nebo parku má patřit do kompetence obce, kdežto univerzita nebo dálnice má být v kompetenci kraje nebo státu. Princip subsidiarity je prohloubením myšlenky demokracie, je opakem centralismu a zdůrazňuje decentralizaci a úlohu samospráv.  Upraveno dle Wikipedia

Subsidarita znamená místní správní autonomii v rámci vyššího, smysluplného celku nebo systému. Lidé, kteří jsou nejblíže problému a jeho lokálnímu kontextu mají pravomoc a s ní spojenou odpovědnost řídit, regulovat či optimalizovat podmínky, procesy i cíle, aby výsledky řešeného problému a jeho dopady měly smysluplnost a kvalitu. Díky uznané subsidiaritě se lidé mohou více angažovat, rozumět místní problematice a mít tak vliv na svůj život. Je to jedna z podmínek psychického a sociálního zdraví, patřící do kompozice well-beingu.  Subsidiarita - Informační list ke stažení.


Aby školy a jejich managementy mohly být subsidiární, měly by užívat "vlastní oči", tedy průběžnou, hodnotící zpětnou vazbu jako nástroj regulace a optimalizace. Dnes se tomu říká auto-evaluace školy, (pracovní reflexe), které se mohou účastnit všichni aktéři vzdělávání, každý na své úrovni pravomocí a odpovědnosti, jako součást modelu sebeučící se organizace. Taková zpětná vazba je nejen podpůrný nástroj demokracie, ale také velmi efektivní metoda sdíleného učení.


Pro objektivní reflexi jsme vyvinuli speciální evaluční nástroje s tzv. formativní funkcí, což jsou respondentní nástroje, které umí změřit zkušenost natolik, že její objektivizace pomáhá lidem a organizaci učit se a růst.


Subsidiaritu vzdělávacích organizací s pomocí nástrojů formativní evaluace podporujeme už 13 let, tedy dlouho před zahájením pilotáže "středního článku podpory" a spolupracujeme s řadou škol a projektů.