Facebook

Subsidiarita


Subsidiarita jako nezbytná podmínka růstové změny.

Protože požadovaný a očekávaný svět kompetencí je založen na aktivitě, spolupráci, samostatnosti a odpovědnosti, nelze pochybovat o tom, že by šlo jen o některé jednotlivce a organizace (vzdělávací zařízení) by z toho byly vynechány. Chceme-li po lidech růstovou změnu, musíme jim poskytnout aktivní rozhodovací pravomoc a odpovědnost nad svým životem.


Školy proto potřebují vlastní reflexi (formativní evaluaci),
aby .. budovaly svou svébytnost


+ znaly svá kulturně-hodnotová měřítka
+ svobodně iniciovaly jednotlivce i skupiny
+ prohlubovaly myšlenky, smysl a cíle demokracie
+ delegovaly subsidiární pravomoce do samosprávy školy
+ nalézaly odpovědi na své sociální, kulturní a duchovní potřeby
+ prožívaly důstojnost ve svém autonomním a profesním prostoru
+ probouzely a kultivovaly v lidech vzájemný respekt a důvěru
+ budovaly vlastní organizační sebevědomí a identitu = zkušenost
+ uplatnily princip svobody a odpovědnosti a tím i svébytné autority
+ zvyšovaly svou společenskou jednotu a legitimitu z vlastní úrovně
+ aby podporovaly morální zdraví a funkční společnost

Informační list - ke stažení.

 

 

Jedním z praktických příkladů potřebné subsidiarity je budování, udržování a péče o well-being.

Proč? Místní lidé totiž rozumí svému problému v kontextu místních podmínek vždy lépe, než vzdálení lidé.

 

Uplatnění školní subsidiarity podporujeme speciálními formativními evaluačními nástroji.