Facebook

Pružná strategie


Nejlepší strategie je taková, která počítá se skutečným potenciálem lidí.


Strategický management je scénář a organizace pracovní cesty směrem k vytyčenému cíli a musí myslet na řadu opatření, které nejen že pomohou uvést počáteční myšlenky do praktického života, ale podpoří také následnou (větší či menší) synergii. Pro názornost jsme použili modifikaci známého Wheelenova-Hungerova modelu s přispěním zkušeností formativní (průběžné) zpětné vazby, která dovoluje pojmout strategii jako inteligentní díky své pružnosti, oproti "zatvrdlým" strategiím "zatuhlého" plánu. Pragmatická strategie by proto měla pamatovat jak na mechanismy vzniku a zavedení, tak na mechanismy udržitelnosti. Funkčním svorníkem obou požadavků není nic jiného než průběžná, formativní zpětná vazba.

    Tvorba dobré strategie vyžaduje
zvážení "hodnoto-tvorných" faktorů.

Každý z 5. hlavních implementačních kroků je podepřen funkčními prvky implementace jejichž kvalitu je možné zpětnovazebně mapovat a měřit pomocí evaluační optiky "synergického klíče", jehož jádrem jsou tzv. "váhy". Funkční prvky jsou pak takticky i strategicky ovlivňovány ve vzájemnosti, proto se plán a jeho implementace stávají "inteligentními". To znamená, že jsou optimalizovány ještě dříve, než může dojít k motivačním nebo užitkovým ztrátám. Z uplatnění takové pružné strategie se lidé nejvíce učí a profesně rostou.