Facebook

Strategie a podmínky

formativní evaluace management školy sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy evaluace synergická plánování a implementace
         
         

     

Některé pracovní podmínky jsou dílem a důsledkem vyššího managementu a některé dílem a důsledkem lidského faktoru.

Podmínky pro realizaci projektu bývají často odlišné od běžných podmínek, na které je škola zvyklá. A také, bývají to právě podmínky, které zapříčinily nějaký nevyhovující stav dřívější kultury a organizace ve škole. Půjdeme-li ale do nějakého samostatného projektu, souvisejícího s edukací, je jasné, že jde o projekt ve škole a potřeba jeho podmínek je jen dočasná. Ale kultura, která je nesena lidmi, je kulturou s velkou setrvačností, kde je myšleno jak na žáky, tak na učitele. Kultura má své aktivní a pasivní prvky, které projekt můžou různým způsobem ovlivňovat a být tak součástí personálních podmínek.

Když půjdeme na podstatu věci, zjistíme, že je to právě "lidský faktor", který nám umožňuje něco konstruktivního vykonat nebo zlepšit. Je to lidský faktor, ne kterém stojí efektivita a úspěšnost projektu, ať už je jen edukativní nebo organizační.

Slaďování podmínek, strategie a lidského faktoru (kultury) je důležitou regulační aktivitou každého projektu. Právě v této vnitřní regulaci (s využitou zpětnou vazbou) se lidé nejvíce naučí.