Facebook

Strategie a kultura

management školy strategie a rozvoj školy projektová implementace profesní rozvoj učitelů organizace učení měření zkušeností evaluační nástroje evaluace synergická růstové a fixní myšlení
       

   

Formativní evaluace umožňuje systémové myšlení a tedy řídit i vést

Vzájemné vlivy strategie, kultury a zpětné vazby (evaluace) jsou velmi dobře patrné z uvedeného schematu.


Management organizace má vždy 2 základní pilíře = Strategii + Kulturu. Pokud má dojít k rozvoji organizace, tedy ke zlepšování a učení, musí být zpětná vazba přítelem managementu.

Kultura i strategie velmi podmiňují to, jaké budou výsledky naší práce, ale někdy je kultura tak silná, že s ní žádná, rozumem vytvořená strategie nic nenadělá a nebo naopak, někdy je strategie tak silná, že zažitou kulturu naprosto převálcuje.

Formativní kultura dbá na soulad strategie a kultury, což zajišťuje formativní zpětnou vazbou. To je taková, která se dívá na pracovní realitu skrze hodnotový svět a lidský faktor. V rámci dopadů učiněných aktivit ověřuje potřeby, hodnoty, a postoje lidí, aby mohla opět optimalizovat pracovní podmínky a prostředí. Tím dosahuje wellbeigu, tedy pracovní efektivnosti a pohody.

 

Důležité rámcové schéma = Výsledky souhry strategie a kultury záleží vždy na lidech a na kvalitě komunikace, k níž patří i zpětná vazba.