Facebook

Snižování nerovností

Snižování nerovností a rovný přístup ke vzdělávání

(realizace témat STRATEGIE 2030+ prostřednictvím MAP)
- dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání
- inkluzivní (společné) vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
- rozvoj kompetencí pedagogických pedagogů v oblastech, které směřují ke schopnosti vzdělávat různorodé kolektivy dětí
*
- rozvíjet potenciál žáků se sociálním znevýhodněním *
(* specializace HEURÉKA CZ)