Facebook

Smysl použití

 


V řadě specializačních témat patříme mezi průkopníky a tak je tomu i v tomto případě.

Obsah KFP© může vycházet z VIZE, která knihovnu uvádí, ale pak následuje výčet cílů, které jsou doporučovány právě proto, že ve svém dopadu přinášejí nějaký užitečný funkční souzvuk, a tedy i významnou hodnotu. Ve vazebné vzájemnosti s dalšími cíli naplňují nejen správné směřování, ale i prospěšné, podporující podmínky pro růstovou změnu. Každý cíl může mít několik doporučených opatření a/nebo intervencí, které se dají plánovat, organizovat, vykonat (praxe) a měřitelně mapovat, a přispívají ke smyslu a účinnosti PLÁNU a VIZE.


 
Kolektivní růstová změna je podmíněna mnoha formativními faktory, zejména ale funkční přítomností zpětné vazby, která reguluje praxi a poskytuje důležité informace pro společné rozhodování a učení. Z vědy i z praxe je známo, že neřízené procesy působí erozivně či dokonce parazitně. Mnoho přítomných prvků prostě reaguje, tak jak jsem nechtěli. Proto, kolektivní změna je složitá funkce a je dosažitelná a udržitelná, jen když v ní lidé uvidí společné hodnoty a tím i společný smysl, pokrok, užitek a dobro, tedy řešení společných problémů. Pak nasadí i svou vůli. Do hry o růst a zralost tak vstoupí duchovní aspekt.


Protože už umíme změřit zkušenost a lidský faktor, Knihovna formativní praxe© pak pracuje s informacemi, které významně zlepšují manažerskou kontrolu nad implementačními podmínkami a silami jako např. tzv."lidský faktor", "růstové myšlení", "týmová realizační kapacita" a/nebo tzv. "zóna nejbližšího vývoje" a proto umožňují i výrazně lepší rozhodování.    Zkušenost je totiž metaformativní povahy.