Facebook

Sdílení zkušeností je velké umění

sebeučící se organizace - SUO reflexe učení a zkušenosti kompetence k řešení problémů měření zkušeností

 

Motto: Dobrou praxí může být to, co jinde vedlo k dobrým výsledkům.


Lidé sdílejí své zkušenosti od nepaměti. Předávají to, jak měnit svět ke svému prospěchu a jak měnit sebe, abychom mohli svět měnit a v dobrém se vztahovat.
Avšak ne všechno, co nám lidé přinášejí a předkládají, je dobré a užitečné. Než tedy začneme něco napodobovat a používat, musíme se ptát, nejen jak to funguje, ale co to dělá se světem a s člověkem.

Víte, že případy (praxe) mnohých pedagogických a manažerských jevů se dají mapovat a měřit jako vícerozměrná zkušenost?
A pokud se zabýváme "vícerozměrnou zkušeností", pak rozvíjíme a užíváme tzv. metakognici = hlavní mentální nástroj pro rozvoj kompetencí.

 

 

Pokud se řekne dobrá praxe (best practice) zřejmě to povede k pátrání a úvahám nejen o tom, co je vlastně dobrá praxe, ale také, jak ji udržet a říšit. Existuje totiž velmo mnoho případů dobré praxe, která se povedla jen na několika málo místech, ne-li jen na jednom. Abychom mohli šířit nějaké osvědčené praktiky, musíme sami velmi dobře znát jak a proč fungují. Teprve taková znalost je východiskem pro šíření pomyslného a praktického dobra.


Velkou podporou pro šíření dobré praxe je možnost změření tzv. implementačních faktorů a dopadů, což jsou věcné a procesní podmínky, ale také lidské postoje (motivy) a kapacity. Problém je však v tom, že změření jednotlivého postoje je nevypovídající a proto není směrodatné. Prostě neposkytuje potřebný obraz o "smyslu a vůli" člověka. Musíme tedy tyto jevy měřit v tzv. "komplexitě", tedy v "klasterech", což jsou skupiny jevů, vydělujících se ze statistického pozadí. K tomu úspěšně slouží metoda tzv. "komplementárních indikátorů", používaná k reflexi a evaluaci nejen v pedagogice.

Dobrou praxi lze pak "překypírovat" jen tehdy, když lidé mohou (mají podmínky) a chtějí (vidí smysl), což znamená, že mají shodné nebo alespoň velmi podobné postoje k pracovním a životním hodnotám. Právě tohle potřebujem znát (a případně měnit), pokud chceme poskytovat a přenášet dobrou praxi.

Viz. např. Synergická korelace