Facebook

Měření zkušeností učitelů

formativní evaluace evaluace MAP reflexe učení a zkušenosti měření zkušeností evaluační nástroje evaluace synergická


Sdílení zkušeností mezi učiteli, řediteli škol nebo manažery projektů je silný nástroj či opatření profesního růstu. Většinou se odehrává na sociální platformě - při společných setkáváních. Největší význam pro sdílenou zkušenost a její přenos do praxe mají např. setkání oborových učitelů nebo tématická skupinová setkání a dílny s prezentacemi či dialogem o zkušenostech. A ještě větší význam a účinnost mají tzv. "dobré praxe", které nastanou implementačním přenosem, tedy opakovaným vyzkoušením a zlepšením přímo ve školním terénu, ve třídách či vzdělávacích aktivitách. Záleží však na tom, zda je zkušenost jen prezentována či publikována nebo také účinně šířena do praxe, kde je uplatňována, zkoumána, vylepšována a přináší pokrok a dobro, tedy užitek. A proto, dobrá praxe potřebuje dobrou reflexi.

Pro podporu dobré praxe, jejího sdílení a přenosu do nových kontextů jsme vyvinuli řadu evaluačních nástrojů s formativními indikátory, jejichž řešení je patentováno.
To jsou takové, které ukazují faktory implementace, realizační kapacitu, možnosti zlepšení a synergické korelace.


Pracovní zkušenost a její implementační či životní faktory umíme citlivě a vícerozměrně mapovat, měřit a vyhodnocovat tak, že můžeme najít kořeny zdravých i nefunkčních větví. Umíme najít a pospojovat "fundamenty efektivnosti" pro kvalitu učení, či managementu, včetně faktorů, se kterým se pak dá rozvojově pracovat ve prospěch edu-welbeingu. Umíme změřit realizační kapacitu i smysl cílů či opatření, abychom specifikovali aktivity a faktory praxe, které ušetří čas a psychické síly lidí a přesto zůstávají efektivní. Takové evaluační výstupy poskytnou manažerům proporční obraz o tom, co lze jen delegovat a co je třeba řídit. Prostě umíme najít synergickou korelaci.


MAP.14)  V jakých metodických formách se Vám nejvíce osvědčilo vzájemné sdílení zkušeností?

Použitá hodnotící škála / Sdílení zkušeností (18)

 


 

Osvědčenost sdílení zkušeností lze sice vidět hlasováním v atribučních škálách (viz.výše), ale nejlépe prostřednictvím tzv. "evaluačních komplementů", které vidí zkušenost komplementárně a celostně, vizte tabulku níže. Našim klientům poskytujeme písemné analytické komentáře pro pochopení výsledků měření a pro následnou pracovní optimalizaci.