Facebook

Rychlé a pomalé myšlení

reflexe učení a zkušenosti paměť a myšlení zpětná vazba - ZV konstruktivismus


Psycholog, Daniel Kahneman je autorem konceptu a knihy "Myšlení rychlé a pomalé" a jeho efektu na lidské rozhodování. Pokud budeme tento model uvažovat v prostředí vzdělávání a/nebo managementu, setkáme se s fenomenálním uspořádáním kognitivních operací, které mohou nabírat tzv. "heuristického zkreslení". To dá rozum, že v případě školy, managementu i praktického života chceme takové zkreslení co nejvíce eliminovat a racionální myšlení naopak zužitkovat.

 

Na obrázku je model tzv. "multi kontrolní zpětné vazby", která v případě uplatněné lidské inteligence slouží k sebekontrole a seberegulaci myšlení, za kterým následuje rozhodování. Myšlení je totiž také o organizaci (duševní) práce.

 

Většina lidí dělá chybu tím, že se rozhoduje na základě intuitivního - přibližného úsudku nebo na základě "pocitového zaplavení" a tedy často špatného úsudku. Prostě vynechá analytické srovnávání, zvažování a vážení přijatých informací. A často lidé vynechají i ověřování pravdivosti zdroje a kontextu celé problematiky. Někteří autoři myšlenkových konceptů to nazývají "placaté myšlení".


Modelový obrázek je inspirován knihou D.Kahnemana - Myšlení rychlé a pomalé
Rychlé myšlení kopíruje princip amygdaly, která rozhoduje na základě podobnosti či sympatií v případě myšlení a rozhodování bere slovo neokortextu, který by jinak informační situaci zpracoval sice pomaleji, možná s větší námahou, ale zato přesněji a odpovědněji.


Abychom napomohli racionálnímu myšlení a dobrému rozhodování používáme pro tzv. "formativní evaluaci", "komplementární indikátory", které do hry myšlení vnášejí vliv a váhu kontrolních a potvrzujících metaprocesů.


 Intuitivní myšlení v sobě často zahrnuje nekomplexní asociace nebo omezené zkušenostní očekávání a proto vytváří tzv. "konfirmační zkreslení".