Facebook

Fixní nebo růstové myšlení


Výzkumy ukazují, že lidé mají tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. První vede k depresivním tendencím a neúspěchu. Druhý naopak ke spokojenosti a výrazně lepším životním výsledkům. Psycholožka Carol Dwecková definuje tyto dva druhy myšlení jako: Fixed mindset (fixní myšlení) a Growth mindset (růstové myšlení). Změnou způsobu myšlení lze výrazně ovlivnit život k lepšímu. V osobním životě i v kariéře. Studie totiž potvrzují, že to, jak bude náš život vypadat, je z velké části dáno programem v našich hlavách.

Výzkumná práce Carol Dweckové patří k nejpřevratnějším psychologickým teoriím i praxím současnosti. Výsledky jejích dlouhodobých studií ukazují, že lidé mající růstové myšlení mají lepší výsledky ve škole, ve sportu, ve vztazích, v práci, snáze překonávají překážky, jsou odolnější vůči selháním a mají celkově vyšší kvalitu života. Síly, které to způsobují a drží jsou pojmenovány jako vůle a smysl.
 

Fixní myšlení

často se vyhýbá překážkám a výzvám -
když se překážka rozvine, snadno se vzdává -
své úsilí vnímá jako nepodařené a neplodné -
těžce přijímá negativní zpětnou vazbu -
cítí se špatně, když jsou lidé kolem úspěšní -

 

     

Růstové myšlení


- přijímá úkoly a výzvy a těší se na ně
- vytrvá, aby pochopil a zdolal překážky
- své úsilí vnímá jako cestu ke zlepšení a mistrovství
- kritiku bere tak, že ho posouvá vpřed a učí ho
- v úspěchu ostatních vidí inspiraci pro svůj život

                 


Růstové myšlení je souhra smyslu, hodnot a vůle, která sice naráží na překážky, ale vytrvává.  Vzdělávání je formativní jen tehdy, pokud podporuje růstové myšlení.
Myšlení i vůli lze trénovat a kultivovat pomocí reflexní zpětné vazby (formativní intervence) orientované na zkušenost, .. tedy na strategie a hodnotové vědomí.

Pokud lidé mají osobní vliv na různé aspekty svého života ve škole, pak škola směřuje k tzv. růstové kultuře.
 

             

Pro podporu růstového myšlení žáků a učitelů realizujeme pro pedagogické týmy akreditované vzdělávací aktivity.
Pro měření a reflexi růstového nastavení mysli (žáků a učitelů) máme k dispozici vlastní, unikátní, formativní evaluační nástroje. (růstové myšlení je součástí formativního přístupu)
 


Růstové myšlení
ukázka evaluačního nástroje
Ukázka triangulační evaluační optiky komplementárních indikátorů pro měření "růstového myšlení.
Lidé změní jen to, co uvidí jako důležité pro změnu a jen to co chtějí (a mohou) změnit.
Proto je v reflexi důležité ptát se současně právě na tyto aspekty praxe.

Každý člověk má různou mozaiku růstového a fixního myšlení, která mu brání nebo ho podporuje ve zvládání výzev.
 

 Carol Dwecková více než dva roky pozorovala skupinu sta dětí, které právě přecházely ze sedmé třídy do osmé a dále. Díky tomu analyzovala několik znaků fixního nastavení mysli:
 

1. „Děti s fixním myšlením chtějí vypadat dobře za všech okolností a za jakoukoliv cenu. Takže se snaží vyhnout úkolům, které ukazují jejich nedostatky,“ vysvětlila Dwecková.

2. Co je ještě horší, myslí si, že snaha je špatná věc. „Věří, že pokud máte schopnosti, není potřeba se snažit. Naopak pokud něčeho nedosáhnete bez značného úsilí, je to důkaz toho, že nemáte potřebné (vrozené) schopnosti,“ dodala.

3. Děti s fixním nastavením mysli věří, že jsme poměřováni našimi nedostatky a naše nezdary odhalují naše omezení. Proto se snaží zakrýt své chyby nebo před nimi utéct. „Fixní nastavení žákům neumožňuje zvládat problémy,“ řekla Carol Dwecková. „Buď je odradí, vzdají to, odejdou, nebo se stáhnou do sebe a působí znuděně.“


Jak pomoci dětem k růstovému myšlení?
 

Důležité je aktivovat a podporovat v dětech růstové myšlení. Objevovat pro ně a s nimi tzv. vědomí zkušeností a hodnot. Dávat jim najevo zájem o jejich myšlení, i to, jak vnímáte situace a současně kultivovat signály, které k nim vysíláte. Výzkumy Carol Dweckové ukázaly, že pokud dítě nechválíte správným způsobem, můžete mu uškodit. Dwecková realizovala pokus, kdy skupina dětí plnila stejný úkol. Jedna polovina z nich pak byla pochválena, jak je inteligentní, zatímco druhá byla pochválena za to, že se opravdu snažila. „Chválení inteligence vedlo k fixnímu nastavení. Ale nejvíce nás překvapilo, že odrazovalo děti od učení. Většina dětí pochválených za svou inteligenci odmítla šanci se něco nového naučit,“ vysvětlila Dwecková. „Zato děti chválené za svoji snahu v drtivé většině volily šanci naučit se něco nového,“ dodala. Což rozhodně neznamená, že byste svoje děti neměli chválit. Je však nutné oceňovat jejich vůli. Není důležité být inteligentní, ale je důležité hledat, objevovat, zkoušet, bojovat. Nevzdávat se. Zkoušet znovu a lépe. .. důležitá je vůle.