Facebook

Rozvoj osobnosti

Lidská osobnost se vyvíjí spontánně, na základě dispozic a překážek. Dobrým výsledkem pak je ..

- zralost ega
- rozvinutý a otevřený intelekt
- dostatečná empatie
- žití morálních hodnot