Facebook

Rozšířený model PDCA a vyústění do Knihovny formativní praxe©


Evaluace je přirozenou součástí lidského myšlení a učení, neboť po ní přichází rozhodování a odpovědnost.

 

   
1) Pro uplatnění evalauce v praxi nelze použít opět nic jiného,
než Demingův zlepšovací a tím i formativní cyklus.
  2) Obecně stále platí, že reflexe přispívá ke zlepšování
a je proto vhodné doprovázet ji Knihovnou dobré (formativní) praxe.
   3) Knihovna dobré - formativní praxe je v podstatě sdílený záznam změřené zkušenosti. Obsahuje hodnocení cílů, opatření a intervencí.