Facebook

Řízení změny

formativní evaluace management školy leadership - vedení projektová organizace plánování a implementace


Podmínky a rizika pro komplexní řízení změny / když chybí postatné komponenty
 

vize + schopnosti + podpora + zdroje + plán + podmínky = růstová změna
x + schopnosti + podpora + zdroje + plán + podmínky = krach
vize + x + podpora + zdroje + plán + podmínky = potíže
vize + schopnosti + x + zdroje + plán + podmínky = odpor
vize + schopnosti + podpora + x + plán + podmínky = nezdar
vize + schopnosti + podpora + zdroje + x + podmínky = falešný start
vize + schopnosti + podpora + zdroje + plán + x = demotivace
 
Modifikováno: dle Knoster T., Villa R., (2000) A Framework for thinking about change. In Restructuring for caring and effective education:
Piecing the puzzle together (pp.93-128). Baltimore, Paul H. Brookes Publishing Co.
 
vize + schopnosti + plán = lidský faktor