Facebook

Revidovaná BT

 Bloomova taxonomie zviditelňuje lidský potenciál myšlení a učení. Pokud má být konstruktivismus tvůrčí disciplína, pak musí být žák aktivní nejen v pamatování poznatků a znalostí, ale také činný při rozlišování, úsudku, rozhodování a tvorbě cílů, procesů i organizace. Pokud je žák také aktérem organizace a hodnocení, pak nejen, že se učí rozhodovat se, ale stává se také majitelem zkušeností. Zkušenost je ekvivalent pro slovo kompetence.


Při všech těchto konstruktivistických aktivitách je ve hře mnohem více vnitřní motivace, než je tomu u konvenční, transmisivní výuky.

 Žák musí dostat příležitosti uplatnit vyšší hladiny kognitivních operací, včetně zapojení metakognice, aby jeho myšlení bylo integrální a učení úplné.
Aby toho byl schopen, je potřeba mu ze strany učitele interaktivně pomoci. Didaktika pro rozvoj kompetencí tedy musí vést ke konstruktivitě a učebnímu dialogu.
Pro pořádné využití všech hladin myšlení je zapotřebí ošetřit vzdělávací prostor a dialog "edukačně empatickým klimatem", tedy pozuměním pro individualitu žáka.