Facebook

Reference a reflexe

Reference z uplynulého období

Naši lektoři mají letité, bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých. Jsou zdatnými řečníky, diskutéry i organizátory. Jsou profesionály v oblasti pedagogiky i psychologie. Při své práci dokáží zaujmout, věnovat pozornost rozdílným typům posluchačů a svým přístupem motivují účastníky ke zvládnutí seminářů, workshopů i dílen. Jsou přizpůsobiví a improvizačně zdatní, takže jsou schopni reagovat ne nejrůznější potřeby posluchačů, různorodé situace a požadavky zákazníků.

 

Spolupráce a zkušenosti v letech 2004 - 2020
 

Projekt - Podpora změn, ZŠ Bánov .. lektorské služby
-  EDUNET, KVIC Nový Jičín .. lektorské služby pro 10 škol
-  Inspirace a spolupráce, PAU Praha .. lektorské služby
- Šance pro děti a mládež se speciálními potřebami, SOŠaSOU Rybitví .. lektorské služby
- Učitel ve 21. století, Gymnázium Hejčín, Olomouc .. lektorské služby
- Rozvíjení sociálních dovedností pedagogů jako prevence soc.pat. jevů, SOŠ Vizovice - lektorské služby
- Rozvoj ICT metod při výuce + evaluace projektu - ZŠ Velké Meziříčí, - lektorské služby + Studio Portfolionet©
- Různé cesty, jeden cíl + evaluace, 4.Základní škola, Žďár nad Sázavou - lektorské služby + Studio Portfolionet©
- Naše cesty k aktivnímu učení + evaluace, ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky, - lektorské služby + Studio Portfolionet©
- Individualizace a evaluace – cesta ke klíčovým kompetencím
- ZŠ Náměšť nad Oslavou, lektorské služby, ostatní - viz. Reference
- Rozvoj a inovace ICT vzdělávání ve svazkové škole obcí Údolí Desné - lektorské služby + Studio Portfolionet©
- Evaluace metod a forem práce pro PZŠ Velké Meziříčí - lektorské a evaluační služby v projektu školy + Studio Portfolionet©
- Evaluace metod a forem práce pro ZŠ a MŠ Bílovice
- lektorské služby + 12 hodin akomodace programu + Studio Portfolionet©
- Analytická evaluace pro Kraj Vysočina,
rozvojové potřeby středních škol, 1900 respondentů pro 48 SŠ
- Lektorské služby a evaluace projektu Už vím jak, pro ZŠ Svitavy Lačnov, lektorské služby, 12 měsíců spolupráce + Studio Portfolionet©
- Lektorské služby a evaluace v projektu Aktivity sociální prevence pro o.s. Bonanza, Svitavy
+ Studio Portfolionet©
- Evaluační podpora a služby v projektu Škola digitálního věku, průběžné evaluační služby) + Studio Portfolionet©
- MAP Vsetín -
evaluační a manažerské portfolio pro Místní akční plán Vsetín (52 škol) - průběžné evaluační služby
- MAP Lipník - evaluační služby v projektu + vzdělávání pro školy (24 škol)
- MAP Roudnicko - evaluační služby v projektu (28 škol) - Studio Portfolionet©
- MAP Tanvaldsko - evaluační služby jednotlivým školám (22 škol) - Studio Portfolionet©
- MAP Opavsko - evaluační aplikace a podpora - Studio Portfolionet©
- MAP Mariánsko-Lázeňsko - evaluační služby (27 škol) - Studio Portfolionet©
- Projekt ABAKU do škol - metodická matematika ve cvičení matematiky - evaluační služby
- MAP Chebsko - evaluační služby (31 škol) - Studio Portfolionet©
- Projekt  IKAP "Učíme se ze života pro život", Kraj Vysočina - evaluační služby v projektu (67 škol - pro 8.750 respondentů) - Studio Portfolionet©
- MAP III ORP Bystřice nad Pernštejnem - projektová a výzkumná evaluace (20 škol) - Studio Portfolionet©
- MAP III ORP Žďár nad Sázavou -
projektová a výzkumná evaluace (24 škol) - Studio Portfolionet©
- MAP III ORP Pacov - projektová a výzkumná evaluace (19 škol) - Studio Portfolionet©

- MAP III ORP Nové Město na Moravě - projektová formativní evaluace
- Projekt IKAP 2022 Pardubice - lektorské služby pro učitele


 


+ vzdělávané školy
  

 


Napište nám