Facebook

Proměna vzdělávání

Proměna obsahu a způsobu vzdělávání

(realizace témat STRATEGIE 2030+ prostřednictvím MAP)
- podpora schopností hlubšího porozumění problémům v širších souvislostech oproti přetěžování žáků informacemi
*
- důraz na využití znalostí ke kreativním aktivitám a týmové spolupráci *
- propojování jednotlivých disciplín a jejich uplatňování pro praktické použití *
- rozvoj dovedností a získávání praktických zkušeností a poznatků v souvislostech *
- podpora a rozvoj badatelské a projektové výuky *
(* specializace HEURÉKA CZ)