Facebook

Seberozvoj celého učitele

Učitelská profese si žádá spoustu dovedností nejen ve směru k žákům, ale i těch dovedností, které pomáhají rozvoji osobnosti samotného učitele. Učitel už není jen nositel informací, ale odborník na procesy učení pro různé typy osobností.1) Vzdělání nejsou jen paměťové znalosti. Jde o celého člověka, a tedy také o učitele.

2) Metakognitivní znamená .. co, proč, kdy, jak a kde .. a také to, jak víme, že to víme.

3) Škola vzdělává žáka mezi spolužáky. To všechno jsou emoční bytosti.

4) Spolupráce s různými osobnostmi v různých podmínkách vyžaduje pochopení a regulaci.

5) Lidé se nejlépe učí v bezpečném prostředí, kde pak  začíná fungovat  tzv. hluboké myšlení a tvořivost.

6) Významnou a nekompromisní učitelkou učení je zkušenost a velkou "učebnicí" je dovednost jejího konstruktivního sdílení.


Tyto atributy vzdělávání (žáků i učitelů) zahrnuje .. "formativní pedagogika"