Facebook

Profesní rozvoj stojí na metakognici


Metakognitivní evaluační optika umožňuje vidět RELEVANTNĚ, tedy v souvislostech opatření, skutků a kvalit.
Chceme-li vidět cestu pro růstovou změnu, musíme najít místo, kde problémy vznikají, tedy příčiny.
Samotným problémem růstových změn, jejich odhalení a řešení je však současné, nedostatečné metakognitivní myšlení.
Bez jeho uplatnění jsou obrazy a informace o realitě málo pravdivé.
 

 Neúplná ukázka evaluačního komplementu, který využívá "komplementární indikátory" a měří pracovní zkušenost v několika rozměrech. / HEURÉKA CZ © 2020

Citlivost skupiny na indikátor (přísnost - určitost) Ø.CIS=86 ► CIS=108 (5,09) CIS=93 (4,60) CIS=57 (2,80)
Indikační kmenové výroky pro EDx.239 / n = 43 / MANAŽERSKÉ aspekty SM=skutková míra V1=důležitost V2=zlepšení
38. Ve své práci vidím dost smyslu, abych mohl(a) dělat svou práci dobře. 158,43 (+56%) 160,17 (+34%) 35,17 (-20%)
03. Komunikace vedení školy vůči učitelům je srozumitelná a transparentní. 116,77 (+15%) 151,09 (+26%) 53,12 (+21%)
04. Při vzájemné komunikaci učitelů v této škole xxxxx xxxxx xxxxx 105,46 (+4%) 149,22 (+25%) 47,46 (+8%)
37. Ve své práci mám dost profesní svobody, abych mohl(a) dělat svou práci dobře. 124,33 (+22%) 148,56 (+24%) 37,52 (-15%)
07. Ve své práci mám dost organizačních informací, abych mohl(a) dělat svou práci dobře. 94,54 (-7%) 139,79 (+17%) 45,48 (+4%)
12. V naší škole se pracuje vědomě s rozvojem xxxxx xxxxx 55,44 (-45%) 124,53 (+4%) 76,81 (+75%)
39. Ze zkušenosti mohu říci, že moji kolegové xxxxx xxxxx 80,51 (-21%) 122,94 (+3%) 47,25 (+10%)
06. Ve své práci mám dost spolupracujících kolegů, abych mohl(a) dělat svou týmovou práci dobře. 108,35 (+7%) 119,90 (=Ø) 45,15 (+2%)
08. Informace pro chod a organizaci školy xxxxx xxxxx 102,67 (+1%) 116,85 (-2%) 23,79 (-46%)
09. Osobně se ztožňuji s hodnotami, které směřují práci učitelů. 119,15 (+17%) 116,315 (-3%) 32,14 (-27%)
40. Pro vzájemně sdílenou reflexi pedagogické zkušenosti je v naší škole dostatek zájmu. 72,21 (-29%) 105,25 (-12%) 66,53(+52%)
12. Při řešení problémů ve škole dochází k xxxx xxxx xxxxx 84,71 (-17%) 104,47 (-13%) 50,80 (+16%)
11. Problémy týkající se chodu školy xxxxx xxxxx xxxxx 96,65 (-5%) 95,68 (-20%) 45,64 (+4%)
10. Už jsem se pokusil(a) ve škole něco podstatného změnit. 79,34 (-22%) 79,41 (-34%) 41,58 (-5%)
Průměr této oblasti Ø.SM = 101,71 Ø.V1 = 119,83 Ø.V2 = 43,98

Pozn.: Evaluační komplementy a významy změřených hodnot jsou pro klienty písemně komentovány.
Upozornění: Komplementární indikátory ©  jsou chráněny autorským a patentovým právem.